Bra Miljöval

Våra transporter är märkta med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Märkningen kräver att vi redovisar våra utsläpp till Naturskyddsföreningen och att en del av den el vi köper för vår tågdrift är märkt med Bra Miljöval.

Miljömärk era transporter

I samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen erbjuder vi våra kunder att Bra Miljöval-märka transporterna med Green Cargo. Vi är ensamma om att kunna erbjuda rikstäckande godstransporter som är möjliga att märka med Bra Miljöval. 
Läs mer om hur ni Bra Miljöval-märker er transporter » 

 

Seminariet Hållbar logistik

Green Cargo arrangerar sen 2004 ett seminarium för våra kunder som kretsar kring hållbar logistik. Vid seminariet talar inbjudna personer och representanter från Green Cargo kring transporter, miljö och andra ämnen som berör hållbarhet.  

Årets Klimatkomet

Varje år delar Green Cargo ut Årets Klimatkomet. Priset går till ett företag som genomfört en stor förändring i sitt logistikupplägg som gett miljömässiga förbättringar. 

 

Hållbarhetsredovisning

Green Cargo har en lång tradition av utförlig hållbarhetsredovisning, som ingår i vår årsredovisning. I vår första hållbarhetsredovisning 2001 fanns miljödata och från 2006 har alla data i hållbarhetsdelen reviderats av externa revisorer på samma sätt som ekonomidata alltid görs. Det övergripande nyckeltalet som följs inom miljö är dieselförbrukning mätt som liter diesel per 1 000 nettotonkilometer.