Miljöåret 2015

Under 2015 utvecklades en automatisk start-stoppfunktion till våra diesellok. Det innebär att vi kan minska tomgångskörningen utan att påverka driftsäkerheten. Vårt mål är att utrusta alla våra 62 Td-lok med den här funktionen, vilket kommer att leda till både minskade koldioxidutsläpp och en bättre arbetsmiljö.

Under året har vi arbetat med opinionsbildning genom företagsnätverket Hagainitiativet. Samarbetet i Hagainitiativet går ut på att minska näringslivets klimatutsläpp, vilket vi tycker är anser vara en mycket angelägen fråga. Att som företag inneha smarta klimatstrategier har blivit än mer viktigt.

Green Cargo arrangerade kundseminariet Hållbar logistik. Vid seminariet delade vi ut Green Cargo Bra Miljöval-intyg till 10 kundföretag som valt att miljömärka sina transporter. Det är vår certifiering av Naturskyddsföreningens Bra Miljöval för godstransporter som möjliggör detta. 

Miljöpåverkan från Green Cargo AB

Inom järnvägstrafiken mäts vår miljöpåverkan kontinuerligt. Helårsresultatet stannade på 0,94 liter diesel per 1 000 nettotonkilometer trots att målet var 0,79 liter. Bakgrunden till att målet tyvärr inte nåddes är att transportnätverket omarbetats under året, vilket visserligen lett till en effektivare produktion men dieselmåltalet har gått upp eftersom transportvolymerna sjunkit en aning.

 

Emissioner totalt

2015

2014

2013

Koldioxid, transporter, ton 32 062 32 768 32 234
Kväveoxider, transporter, ton 209,2 209,2 242,7
Fossil energi transporter GWh 113,2 121,7 119,5
Förnybar energi transporter GWh                           392,7 412,19 414

 

Emissioner per nettotonkilometer 

2015

2014

2013

Koldioxid, transporter, gram/ ntkm 3,52 2,86 2,87
Kväveoxider, transporter, gram/ ntkm 0,023 0,018 0,022
Fossil enerigi transporter, kWh/ ntkm 0,012 0,011 0,011
Förnybar energi transporter GWh/ntkm 0,043 0,036 0,037

 

 

Utfall 2015

Mål 2015

Utfall 2014

Liter diesel per 1 000 nettotonkm                                                     0,94 0,79 0,79