Engagemang i samhället

För oss omfattar begreppet hållbarhet även hur vi som företag och medarbetare agerar och interagerar med det övriga samhället. Vi har alkolås i våra tjänstebilar, vi arbetar för minskat buller på våra bangårdar, vi deltar aktivt i debatten om schysta arbetsvillkor i transportbranschen och deltar även i debatter om exempelvis förbättrad infrastruktur, vilket gynnar både gods- och passagerartrafiken som det svenska näringslivet.

Vi arbetar aktivt för rättvisa förutsättningar för verksamheten med fokus på en väl fungerande infrastruktur till rätt pris, en sund konkurrens i branschen där alla följer lagar och regler samt ett fungerande arbetssätt mellan Trafikverket och operatörerna. Arbetet drivs i samarbete med Branschföreningen Tågoperatörerna.

Programmet Green Cargo Volontär har funnits sedan 2007. Det innebär att alla anställda har 8 timmar per år för ideellt arbete och för detta kompenseras vi med extra ledighet. Att lämna blod, leda knattefotboll, att besöka gamla och sjuka eller att vara mentor för en ung person är exempel på aktiviteter som anställda har använt volontärtimmar till.

Vår blogg i vårt nyhetsrum drivs med syftet att skriva om miljö, teknik, logistik och transportpolitik. Inläggen  beskriver hur Green Cargos produktion fungerar och aktuella händelser.