Alla data till bilden har hämtats från miljökalkylatorn Ecotransit* som är ett europeiskt samarbete mellan aktörer inom väg, järnväg, sjöfart, intermodaltrafik och speditörer. Ecotransit är en användarvänlig miljökalkylator på nätet och den är gratis att använda, besök den gärna på www.ecotransit.org.

Klimatbelastningen från transporter beror av många faktorer där bränsle är den viktigaste. Framför allt på vägsidan finns många alternativ. Dieselbränsle med 25 procent HVO** och 7 procent RME*** finns att tillgå på marknaden idag. Med ett sådant bränsle kommer vägalternativet 2,3 mil. Det är också möjligt att tanka 100 procent HVO på ett fåtal platser. Med en koldioxidreduktion på 90 procent jämfört med fossil diesel så kommer vägalternativet då 14, 5 mil.

Tåg kan också drivas med olika energikällor. För el är klimatbelastningen beroende av ursprung och på kontinenten är andelen kolkraft hög i vissa länder. I till exempel Tyskland kommer ett eltåg ca 5 mil med ett 1 ton gods innan 1 kg koldioxid har släppts ut.

Under 2014 transporterade Green Cargo 96,1 procent av volymerna med ellok och 3,9 procent med diesellok. Ett dieseltåg i Sverige som drivs med 100 procent fossil diesel kommer ca 4 mil. Alla eltåg i Sverige drivs med 100 procent förnybar energi från vattenkraft och då blir resultatet att eldrivet tåg kommer ca 900 mil med ett ton gods.

Ecotransit

När vi har räknat med Ecotransit så har indata varit:

Vägtransport – lastbil med släp, Euro 6,60 % fyllnadsgrad, 20 % tomreturfaktor, låginblandad diesel
Sjöfart – Intrakontinental båt, under 35 000 dwt, fyllnadsgrad 57 % och 25 % fraktreduktion, fossilt bränsle
Järnväg – Eldrivet tåg, bruttovikt 1000 ton, 60 % fyllnadsgrad, 50 % tomreturfaktor, förnybar el
 

* Ecotransit följer standarden EN 1628 som anger hur man ska miljöberäkna transporter. Grunddata kommer från erkända källor som alla redovisas i bakgrundsrapporten som finns att ladda ner på hemsidan. Ecotransit samarbetar också med svenska NTM som arbetar med transporter och miljö, se mer om NTM på www.transportmeasures.org

** HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) kan tillverkas med skogsråvara, slakteriavfall eller annat organiskt material som bas. I en process så tillsätts väte och man får en produkt som har samma egenskaper som fossil diesel.

*** RME (rapsmetylester) tillverkas genom förestring av rapsolja. Produkten är inte identisk med fossil diesel men den kan blandas med diesel eller användas direkt i fordon som är godkända för RME.

Klicka här för att ladda ner faktabladet om transporter och koldioxid »