Hur är det att vara en del av Green Cargo?

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Vi har våra rötter i den svenska tågtrafikens ursprung och är Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik. Vår historia sträcker sig mer än 150 år tillbaka i tiden.

Idag arbetar det 1 900 medarbetare hos oss. Mer än hälften av dessa arbetar i vår produktion. Många tycker att de har världens vackraste arbetsplats från lokförarhytten och att de på nära håll får se vårt vackra landskap samtidigt som de med stolthet transporterar råvaror från skogar och gruvor till processindustrins anläggningar och konsumentvaror till detaljhandeln.

Men hos handlar det inte bara om att köra godståg. Hos oss arbetar även ingenjörer, affärsexperter, ekonomer och andra specialister som alla samarbetar för att nya insikter och idéer ska kunna utveckla vår verksamhet. Vi arbetar för att ligga i framkant vad gäller innovativa tekniska lösningar och vi skapar en modern IT-plattform som möjliggör att vi kan möta våra kunders behov av flexibla transportlösningar. Vårt logistiksystem lägger grunden för Sveriges välstånd och konkurrenskraft. 

 

Tillsammans bidrar vi till ett bättre klimat

Sammanlagt transporterade vi 21miljoner ton gods 2021 och över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg. Våra medarbetare hjälper svenskt näringsliv att nå sina miljömål. Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter därmed dagligen runt 9 000 lastbilar. Det motsvarar i sin tur 2 300 000 lastbilar – årligen.

Vår klimatpåverkan per transporterad godsvikt är mycket nära noll och vi är en del av lösningen för att Sveriges klimatmål ska nås. 

 

Karriärutveckling

Att få en möjlighet till interna karriärvägar är viktigt för oss. Många av de som växlat vagnar på våra bangårdar har vidareutbildat sig till lokförare. Vissa har sedan fortsatt sin karriär inom andra delar av företaget och arbetar med allt från att utveckla vår affär till att planera och leda vår verksamhet. Kanske är just det vårt bästa bevis på att om du vill finns goda möjligheter till utveckling hos oss. 

 

Mångfald och jämställdhet, en plats för alla

Vår vision och våra värderingar är styrande för hur vi tänker, vad vi gör och hur vi kommunicerar. Vi vill ha en arbetsplats präglad av mångfald där alla typer av kompetens tas tillvara. Vi strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och vi vill att våra medarbetare ska känna sig stolta över att arbeta hos oss. Vi ser att olikheter skapar konkurrenskraft och bidrar till vår affär och vår utveckling.

 

Möt några av våra kollegor och få en inblick i deras vardag »