Green Cargo er en av de største togoperatørene i Norge. Våre transporter dekker også hele Skandinavia og ned til det kontinentale Europa. I vårt skandinaviske nettverk får du tilgang til 270 destinasjoner og ytterligere tusen destinasjoner ute i Europa. Vi tilbyr deg raske, pålitelige og miljøvennlige jernbaneløsninger i et langsiktig samarbeid.

Les mer eller ladda ner pdf »

Våre transporter i Norge

Vi kjører med faste rutetider som normalt justeres på årlig basis.

Rutetider »

I forbindelse med banearbeid, høytidsdager, helligdager og ferieperioder, kan det forekomme justeringer i rutetidene. 

Produksjonsendringer »

Alle våre transporter reguleres av ”Generelle transportvilkår for Green Cargo Norge AS”. 

 

Pendler

Pendlene har utgangspunkt fra Oslo (Alnabru) til følgende steder:

 • Stavanger
 • Bergen
 • Trondheim
 • Drammen

 

Kompensasjonsordning for godstransport med tog

Det ble den 1.3.2016 innført en kompensasjonsordning som har til hensikt å kompensere for deler av de merkostnader togoperatører og deres kunder måtte få dersom planlagte tog ikke kan kjøres pga infrastrukturelle forhold. Ordningen er begrenset til norsk infrastruktur, og den gjelder ikke for forsinkede eller omledede tog. Den økonomiske rammen pr i dag er NOK 1.000.- pr TEU.

Green Cargo har en avtale med Jernbaneverket/Bane NOR som regulerer håndteringen av kompensasjonsordningen. Dette innebærer blant annet at kompensasjonen utbetales fra Jernbaneverket/Bane NOR til togoperaøren som deretter i sin tur utbetaler den rettmessige kompensasjon til berørte kunder.

Dersom tog blir varslet innstilt, må berørte kunder sende bekreftelse på hvilke enheter som avbookes i det/de berørte tog til booking@greencargo.com
Eventuell uthenting av innleverte enheter fra innstilt tog og/eller bestilling av ny transport med senere tog gjøres til samme adresse.

Faste, avtalte plasser i berørte tog vil normalt kompenseres automatisk dersom innstillingen omfattes av ordningen. Krav om kompensasjon for øvrige plasser sendes til booking@greencargo.com og må inneholde informasjon om;

 • Tognr
 • Dato som toget er innstilt
 • Enhetsnummer
 • Ordrenr/ref

Eventuell kompensasjon vil bli utbetalt så snart Jernbaneverket/Bane NOR har godkjent søknaden om kompensasjon.

For å sikre en løpende behandling av eventuelle krav, legges disse frister til grunn;

 • Togoperatør sender varsel om krav til Jernbaneverket/Bane NOR snarest etter oppstått hendelse, dog senest 72 timer etter hendelse
 • Berørte kunder må umiddelbart etter at hendelse er varslet sende avbookinger/bookinger som beskrevet ovenfor
 • Berørte kunder fremmer krav om kompensasjon senest første virkedag etter hendelse
 • Togoperatør fremmer samlet krav om kompensasjon for hendelser i kalendermåneden til Jernbaneverket/Bane NOR senest i løpet av den 5. i påfølgende måned
 • Jernbaneverket/Bane NOR behandler kravet og melder innen den 10. hva som skal faktureres
 • Togperatør fremsender faktura til Jernbaneverket/Bane NOR innen den 15.

 

Grenseoverskridende

Via Green Cargos nettverk i Sverige knyttes de grenseoverskridende togtransportene til Norge mellom:

 • Hallsberg – Oslo – Drammen
 • Göteborg – Sarpsborg – Oslo
 • Boden/Kiruna – Narvik

Green Cargo i Sverige hjelper deg med bestilling »


Våre transporter i Europa

Grenseverskridende

Vi arbeider tett med våre europeiske partnere og vi tilbyr både standardiserte og skreddersydde løsninger for spesifikke kunder til og fra Sverige og Europa. Våre egne tog kjører i henhold til faste tider. Ved å knytte disse sammen, når vi hele Europa. Green Cargo tilbyr klimavennlige transportløsninger med attraktive ledetider og markedets beste frekvens.