2019

Redovisning av finansiella förbindelser enligt transparenslagen
Styrelsens redovisning av ersättningsriktlinjerna beslutade av 2018 årsstämma
Kallelse till årsstämma 29 april 2019
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
Bolagsstyrningsrapport 2018 

 

2018

Protokoll årsstämma 2018
Årsstämma 2018 kallelse
Nominering av styrelse och andra förslag till beslut

 

2017

Protokoll årsstämma 2017
Årsstämma 2017 kallelse


2016

Protokoll extra bolagsstämma 2016
Kallelse till extra bolagsstämma
Nomineringsbeslut till extra bolagsstämma

Protokoll årsstämma 2016
Årsstämma 2016 kallelse
Revisorns yttrande
Nominering av styrelse och revisorer samt förslag till arvodering


2015

Protokoll årsstämma 2015
Årsstämma 2015 kallelse
Revisorns yttrande
Nominering av styrelse och revisorer samt förslag till arvodering

 

2014

Protokoll årsstämma 2014
Årsstämma 2014 kallelse

Revisorns yttrande
Nominering av styrelse och revisor samt förslag till arvodering

 

2013

Protokoll årsstämma 2013 (inklusive revisorns yttrande)
Årsstämma 2013 kallelse
Nominering av styrelse och revisor samt förslag till arvodering

 

2012

Protokoll årsstämma 2012
Årsstämma 2012 kallelse
Revisorernas yttrande
Nominering av styrelse och revisor samt förslag till arvodering

 

2011

Protokoll Årsstämma 2011-04-27
Årstämma 2011 kallelse
Nominering av styrelse och revisor samt förslag till arvodering

 

2010

Protokoll Årsstämma 2010-04-16
Årsstämma 2010 kallelse

2017

Kallelse till årsstämma, 25 april 2017

2009

Protokoll Årsstämma 2009-04-21
Årsstämma 2009 kallelse
Förslag till ny bolagsordning

 

2008

Protokoll Årsstämma 2008-04-23
Nominering av styrelse m.m.
Årsstämma 2008 kallelse

 

2007

Protokoll bolagsstämma 2007-04-18
Övrig information om styrelse och revisorer

 

2006

Protokoll bolagsstämma 2006-04-07
Övrig information om styrelse och revisorer