Kvalitetscertifiering

Miljöcertifiering

Arbetsmiljöcertifiering

Certifiering svetsning

Transport av avfall

Bra Miljöval

AEO

 Kvalitetscertifiering

Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001

Redan 1996 fick vi vårt första kvalitetscertifikat enligt ISO 9002, som ett kvitto på att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Idag är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 och arbetar strukturerat vidare med att förbättra våra kvalitetsprestanda utifrån kundernas krav och förväntningar.

Kvalitetscertifikat ISO 9001:2015 »

 Miljöcertifiering


Miljöcertifiering enligt ISO 14001

2003 fick vi vårt miljöcertifikat, vilket är ett kvitto på att vi arbetar på ett systematiskt sätt med våra miljöfrågor. Idag är vi certifierade enligt ISO 14001:2015 och arbetar aktivt med att hela tiden förbättra bolagets miljöprestanda.

Miljöcertifikat ISO 14001:2015 »

 Arbetsmiljöcertifiering


Arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001

Under hösten 2020 övergick vi till ISO-standarden ISO 45001:2018.

Arbetsmiljöcertifikat ISO 45001:2018 »

 

 Certifiering svetsning

Certifiering svetsning

Green Cargos verkstäder är svetscertifierade enligt standarden SS-EN 15085-2 CL 1.

Se certifikatet »

 

 Transport av avfall

Transport av avfall

Tillståndet omfattar transport av alla slag av farligt avfall samt alla slag av avfall som inte är farligt avfall.

Se tillståndet »

Se tillståndet (eng) »

 Bra Miljöval


Bra Miljöval godstransporter

Licensen omfattar alla transporter med Green Cargo inom Sverige.

Se licens att få använda Bra Miljöval-märke »

 

 AEO

AEO tillstånd

AEO står för "Authorised Economic Operator" och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater. Green Cargo blev godkänd för AEOF i april 2020.

Mer information »