Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001

Redan 1996 fick vi vårt första kvalitetscertifikat enligt ISO 9002, som ett kvitto på att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Idag är vi certifierade enligt ISO 9001:2008 och arbetar oförtrutet vidare med att förbättra våra kvalitetsprestanda utifrån kundernas krav och förväntningar.

Framsida
Bilaga
Kvalitetspolicy

 

 


Miljöcertifiering enligt ISO 14001

Vi har marknadens bästa miljöprestanda, men det finns också områden inom vår verksamhet som vi kan förbättra. 2003 fick vi vårt miljöcertifikat, vilket är ett kvitto på att vi arbetar på ett systematiskt sätt med våra interna miljöfrågor.

Framsida
Bilaga
Miljöpolicy


Arbetsmiljöcertifiering enligt OHSAS 18001:2007

Under hösten 2009 fick vi också ett certifikat på vårt systematiska arbetsmiljöarbete enligt den internationella standarden OHSAS 18001:2007.

Framsida
Bilaga
Arbetsmiljöpolicy

 

Certifiering svetsning

Green Cargos verkstäder är svetscertifierade enligt standarden SS-EN 15085-2 CL 1.

Se certifikatet

 


Transport av avfall

Tillståndet omfattar transport av alla slag av farligt avfall samt alla slag av avfall som inte är farligt avfall.

Se tillståndet


Bra Miljöval godstransporter

Licensen omfattar alla transporter med Green Cargo inom Sverige.

Se licens att få använda Bra Miljöval-märke