Jan Sundling

Född: 1947

Ordförande sedan: 2018
Ordförande i
ersättningsutskottet

Tidigare befattningar: Styrelse-
ordförande SJ, VD 
Linjeflyg och
Green Cargo

Utbildning: Sjökaptens-examen, högre företagsekonomisk utbildning

Anna Elgh

Född: 1963

Ledamot sedan: 2017
Ledamot i revisionsutskottet

Nuvarande befattning: VD, Svenska 
Retursystem 

Tidigare befattningar
Affärsområdeschef, Ambea, Varuflödesdirektör, Lantmännen
och Supply Chain Director, SAS Component

Utbildning: Civilingenjör
Maskinteknik, KTH och Executive MBA, Instituto de Empresa

Henrik Höjsgaard

Född: 1965

Ledamot sedan: 2018
Ledamot i ersättningsutskottet

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Norska Posten och LGT Logistics

Tidigare befattningar:
Koncernchef
Proffice/Randstad
Nordics, VD Aleris Sjukvård Sverige,
VD PostNord Logistics,
VD Keolis Nordic

Utbildning: Skeppsmäklare

Charlotte Gaarn Hansson

Född: 1962

Ledamot sedan: 2019

Nuvarande befattning: VD
Scandinavian Insight
Consulting

Styrelseuppdrag
Styrelseordförande
Orio och Link Top
Holding samt styrelseledamot
DistIT, Stena Trade &
Industry, Bergman &
Beving och Probi 

Tidigare befattningar: VD
MTD Morgontidig
Distribution i Sverige
och Jetpak Sverige 
samt ledande 
befattningar inom 
Danzas ASG och
Eurocargo

Utbildning: Biokemist,
Köpenhamns universitet,
och marknadsekonom, IHM

Michael Thorén

Född: 1969

Ledamot sedan: 2018. Ledamot i revisions- och ersättningsutskottet

Nuvarande befattning: Kansliråd Näringsdepartementet

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Metria och Lernia

Tidigare befattningar: Analytiker ABN/Amro Bank, projektansvarig Retriva Kredit

Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet

Catarina Fritz

Född: 1963

Ledamot sedan: 2019.
Ordförande i revisionsutskottet

Nuvarande befattning: CFO
och vice VD, Akademiska Hus 

Tidigare befattningar:
Ekonomidirektör Keolis
Sverige, Frösunda LSS, Addici,
Aditro Group och Stockholmsbörsen

Utbildning: Civilekonom

Crister Fritzson

Född: 1961

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning: VD för
Net Insight AB

Tidigare befattningar: Koncernchef och VD på SJ AB,
Koncernchef och VD Teracom,
VD Boxer

Utbildning: Marknadsekonom och
högre företags-
ekonomisk utbildning

Donny Sjöberg

Facklig företrädare och
suppleant sedan 2017

Anders Gustavsson

Facklig företrädare och suppleant sedan 2004

 

Jerker Liljeberg

Facklig företrädare sedan 2013

Jonas Blomqvist

Facklig företrädare sedan 2017