Våra kunder finns inom basindustrin där skog, stål och papper dominerar, men även inom branscher som kemi/energi, verkstadsindustri, fordonsindustri och dagligvaruhandel. En annan viktig kundgrupp inte minst i den intermodala trafiken är speditörer och lastbilsåkerier. Många av våra kunder har internationella transportflöden och för att leverera internationella transporter samarbetar vi med kompetenta partners på kontinenten.

 

 

 

 

 

Järnväg viktigt för klimatsmarta värdekedjor för Stora Enso

 

Flexibelt transportupplägg för att parera volymvariationer

 

 

 

Samverkan mellan transportslag för en stabil produktion åt Stockholm Exergi


 

 

 

Tillsammans med St1 fokuserar vi på kvalitet och punktlighet 

 

 
Med Benders skapar vi stor transportkapacitet med ökad flexibilitet

Holmen Skog valde tåg trots korta transportavstånd

Outokumpu - Flexibelt för stålet

Söderenergi - Naturen kan andas ut - energin kommer från skogen

Nordic Sugar - En sockersöt transportlösning