Våra kunder finns inom basindustrin där skog, stål och papper dominerar, men även inom branscher som kemi/energi, verkstadsindustri, fordonsindustri och dagligvaruhandel. En annan viktig kundgrupp inte minst i den intermodala trafiken är speditörer och lastbilsåkerier. Många av våra kunder har internationella transportflöden och för att leverera internationella transporter samarbetar vi med kompetenta partners på kontinenten.


Tillsammans med St1 fokuserar vi på kvalitet och punktlighet 


Med Benders skapar vi stor transportkapacitet med ökad flexibilitet

 

Holmen Skog valde tåg trots korta
transportavstånd

Outokumpu - Flexibelt för stålet

Söderenergi - Naturen kan andas ut -
energin kommer från skogen

Stora Enso - Flexibla transporter
för skogsindustrin

Nordic Sugar - En sockersöt
transportlösning