Utmaning

Stora Enso verkar i en föränderlig omvärld. Västvärlden läser allt färre papperstidningar vilket leder till en minskad efterfrågan på tidningspapper. Tre pappersmaskiner lades ner i Sverige under 2012 och 2013 - två i Hyltebruk och en i Kvarnsveden. Totalt en minskad produktion på ca 700 000 ton tidningspapper.
Trots reduktionen behöver Stora Enso transportera ca 1,5 miljoner ton årligen. De behöver en helhetslösning som kan anpassas efter volymerna samt är flexibel när efterfrågan på bland annat tidningspapper minskar.

Lösning

För att lösa Stora Ensos transportbehov har ett flertal av Green Cargos produkter kombinerats till en kund-anpassad lösning som kombinerar fasta åtaganden med hög flexibilitet.

Heltågslösning

För stora regelbundna flöden nyttjas fördelarna med en heltågslösning som exempelvis hög precision och sjunkande enhetskostnader vid utökade volymer. Stora Enso har utvecklat SECU-boxarna som klarar större lastprofil och högre axeltryck. Green Cargo har byggt 190 vagnar för att kunna hantera Stora Ensos SECU-boxar.

Transporter i blandade tåg

Stora Enso har ett stort järnvägsflöde till kontinenten. För detta åtar sig Green Cargo att transportera vagnar till Malmö där utrikes operatör tar över. Detta flöde transporteras i blandade tåg i Green Cargos nätverk.

För nätverkstransporter är volymåtagandet helt rörlig - Stora Enso betalar alltså endast för transporterade vagnar. Även inrikes transporter till direktkunder och hamnar sker i nätverket. För delar av flödet ansvar dessutom Green Cargo för helhetslösning inklusive biltransporten hela vägen till slutkund. 

Resultat

  • Ett samarbete som pågått i årtionden. 2013 valde Stora Enso att ge Green Cargo fortsatt förtroende för att sköta järnvägstransporterna i ytterligare 3 år.
  • En miljövänlig transport, där gods motsvarande nästan 80 000 fullastade lastbilar transporteras klimatanpassat på järnvägen.
  • Transporter med hög punktlighet där Green Cargos kvalitetsinriktade kundteam i dialog med kunden lagt grunden för ett effektivt transportupplägg.

Om Stora Enso

Stora Enso är världens äldsta aktiebolag och dessutom den näst största pappersproducenten i världen. Stora Ensos hemmamarknad återfinns i Europa samtidigt som de prioriterar utveckling och investeringar i Östeuropa, Asien och Sydamerika. Stora Enso producerar huvudsakligen tidningspapper, finpapper, kartong, cellulosa och olika träprodukter.