Vagnslast

För verksamheter som behöver såväl regelbundna som tillfälliga godstransporter.
Vi hjälper dig att transportera en eller flera tågvagnar med fasta leveranstider i redan befintliga tågavgångar och når på så vis ca 300 platser. Vi har vagntyper som lämpar sig för alla typer av gods. Vagn, hämtning och lämning ingår. Vagnslast finns även som dörr till dörr-lösning. Mer information om vårt vagnslasterbjudande »

Systemtransport

För er som regelbundet behöver transportera stora volymer mellan fasta destinationer.
Tillsammans skapar vi en unik transportlösning. Oftast används hela tåg vid systemtransport. Tidtabell, vagn- och lastbärarlösningar med mera baseras på era behov. Vår lösning blir ofta en integrerad del i våra kunders egna produktionsprocesser. Mer information om våra systemtransporter »

Intermodal

För er som behöver transportera standardiserade enheter mellan terminaler och hamnar. Intermodala transporter passar kunder som inte har direkt anslutning till spår. Vi erbjuder transporter mellan 40 terminaler enligt en fast tidtabell. Mer information om vårt intermodala erbjudande »


Direktlinjer

För er som som efterfrågar korta ledtider och som behöver snabba transporter inom Sverige och Europa. Vi har egna tåg som avgår enligt fast tidtabell och det finns vanligtvis plats kvar på tåget fram till kort före avgång, vilket gör det möjligt att lämna in senare. Mer information om våra direktlinjer »

Bil och spedition, Norden

För verksamheter som behöver fjärr- och lokaltransport med bil eller med bil i kombination med tågtransport.
Vi syr ihop en dörr till dörr-lösning utifrån dina behov. Fungerar som ett komplement till våra tågtransporter. Bil gör att fler får möjlighet att använda järnvägen, när vi kör trailers eller containers till och från intermodala terminaler med tåganslutning. Med våra biltjänster klarar vi skräddarsydda lösningar för forsling till och från järnvägen, fjärr- och lokaltransporter samt distribution. Mer information om våra transporter med bil »


Internationell logistik

För er som behöver transporter av gods till Europa med tågtransport i huvudsak.
Vi skapar en dörr till dörr-lösning utifrån ert behov genom vårt dotterbolag Green Cargo NTR som arbetar över landsgränserna t.ex. våra direktlinjer och lösningar med tåg och bil i kombination. Mer information om internationell logistik »

 

Tjänster för godshantering

För att ni ska få en helhet i din transportlösning med oss erbjuder vi samordning av olika transportslag.
Vi lossar och lastar containers, från ett transportsätt till ett annat, så kallad stuffing och stripping. Vi erbjuder även magasinering, lagerhållning och lyft av ditt gods. Vi kan starta, driva eller köpa in terminalverksamhet tack vare vårt stora kontaktnät, vilket också gör att vi har lokal anknytning över hela Sverige.

 

Tull

Vi tillhandahåller tulltjänster för er som har gränsöverskridande transporter till och från tredje land.
Tullhantering avser att övervaka både de legala och illegala godsflödena som passerar till och från EU. Dels genom administrativ övervakning av det legala flödet, dels via brottsförebyggande och efterforskande verksamhet inriktad på det illegala flödet. Mer information om våra tulltjänster »