Lösningen riktar sig framför allt till rederiernas stora volymer av containrar med gods som ankommer till hamnen. I Göteborg lastas containrarna över till våra tåg för att transporteras vidare till Eskilstuna som vi använder som en hubb. Denna lösning gör det möjligt för rederier att transportera sina gods med järnväg till och från Göteborgshamn.

Eftersom efterfrågan är stor och vi vill få kapaciteten att räcka till på bästa sätt kommer vi att utöka kapaciteten under våren. Under april utökar vi kapaciteten mellan Göteborg och Eskilstuna från åtta till nio tåg i veckan. Vi har då trafik till Norrköping tre dagar i veckan, Södertälje fyra dagar i veckan, Stockholm Frihamn tre dagar i veckan, Folkesta fem dagar i veckan samt Fredriksskans tre dagar i veckan. Från och med maj utökar vi Fredriksskans med ytterligare två tåg per vecka, det vill säga fem tåg.


Kapacitet

I dagsläget har vi drygt 230 vagnar dedikerade för denna trafik. Mest är det Blåmyror (Lgns typ 081) och de nya Gråsuggorna (Sgmmns typ 091). Ett tåg rymmer ungefär 80-86 Teu.

Driftsäkerhet

I Eskilstuna finns vår lok- och vagnverkstad som tryggar driftsäkerheten.

 

Flexibilitet

Eskilstuna, Gävle och Norrköping använder vi som vagndepåer, vilka gör det möjligt att anpassa kapaciteten efter volymer. Vi kan succesivt öka eller minska frekvensen på antal tåg beroende av hur mycket gods det är. Antalet tomvagnar i omlopp minimeras och kostnaderna kan hållas nere. Lösningen gör det också möjligt att kombinera transporter mellan de olika hamnarna/terminalerna. Kunderna får också tillgång till vårt omfattande transportnätverk med på 270 orter, vilket gör det möjligt att skräddarsy transporterna.