Oftast omfattar volymerna om hela tåg vid systemtransport. Systemtransporter är ofta en integrerad del av våra kunders produktionsprocess där vi tillsammans skapar vi en unik transportlösning. 


Vårt erbjudande systemtransport

  • Transport mellan överlämningspunkter enligt en transportplan som beskriver frekvens, kapacitet och tidsfönster
  • Månadsvis statistik av dina transporter


Extratjänster

  • Vagn
  • Växling in till specifika spår vid överlämningspunkterna
  • Nummerväxling det vill säga sortering av vagnars inbördes ordning när det kommer flera vagnar till en mottagare
  • Forsling till och/eller från omlastningsterminal om man inte har avsändare och mottagare som är spårbundna
  • Transport där kunden själv har vagnar


Vagntyper

Vi kan erbjuda flera olika vagntyper för era transporter. Läs om dessa i Godsvagnshandboken»