Tullhantering avser att övervaka både de legala och illegala godsflödena som passerar till och från EU. Dels genom administrativ övervakning av det legala flödet, dels via brottsförebyggande och efterforskande verksamhet inriktad på det illegala flödet.

All hantering regleras i Sverige av Tullverket baserat på EUs gemensamma lagstiftning.
Green Cargo som transportör äger ansvaret att inte föra över varor till eller från ett icke EU land utan korrekta tullhandlingar. Därför måste vi bevaka att alla transporter som sker har korrekta underlag innan de lämnar Sverige för transport till ett icke EU land eller från ett icke EU land till Sverige.
Varuägaren eller dess ombud är ansvarig för att exportdeklaration skapas.

Tulldokument

Relevanta tulldokument ska vara Green Cargo tillhanda i god tid innan transporten avgår från er.

Priser

Vi tar ut en administrativ avgift vid gränsöverskridande transport. Om du har köpt tulltjänster av oss ingår avgiften i de övriga priserna. Om du inte har köpt tulltjänster (utan har eget tullombud) tar vi ut avgift. Det beror på att vi har en administrativ hantering även om du har eget tullombud.

Prislista Tulltjänster »

Kontakter

Vid frågor – kontakta din säljare för frågor om tulltjänster och din kontakt på kundservice för frågor om själva transporten.