Ett effektivt nätverk

Det som gör det möjligt för oss att leverera med stor precision är vårt omfattande nätverk. Vi har resurser över hela Sverige, från norr till söder, från öst till väst. Vi binder samman närmare 300 platser i Sverige och tillgodoser transportbehov som varierar från några vagnar om dagen till hela tåg. Vi har kapaciteten att ta oss an att köra mer. Det möjliggör för många företag att välja järnvägen. Med partners länkar vi dessutom den svenska marknaden med tusentals orter på den europeiska kontinenten. 


Tidtabeller och resurser

I vårt nätverk kör vi inte pendlar mellan enstaka orter. Vi erbjuder möjligheter för företag över hela landet att transportera sitt gods säkert, klimatvänligt och kostnadseffektivt. Vi har loken, vagnarna och personalen på plats och vi erbjuder tidtabeller som passar såväl planerade lösningar som transportköp på avrop, allt från enstaka vagnar till hela tåg.

Snabb implementering

Våra resurser och breda geografiska täckning ger oss möjlighet att stå snabbt i beredskap om något oförväntat händer och vi kan snabbt hitta lösningar och lägga om transporter, om behov skulle uppstå. Men framför allt gör det att vi snabbt kan implementera nya lösningar och uppdrag. När vi föreslår en lösning för dig kan du vara säker på att den är förankrad i verkligheten, in i detalj, och att vi snabbt kan sätta den i rullning.

Våra transporttjänster 
Olika flöden, liksom olika verksamheter kräver olika transportformer. Vi har utgått från alla steg i transportkedjan när vi utvecklat våra tjänster. Vårt produktutbud är brett för att kunna stödja olika transportbehov med produkter som både är unika och standardiserade.

Se våra olika transporttjänster»