Frågor och svar om bokning av transport

Tåg i solnedgång

Nedan hittar du de vanligaste frågorna vi får om våra järnvägstransporter.

Har du ytterligare frågor som inte finns med här kontaktar du din ordinarie kontaktperson på Kundservice. Är du ännu inte kund hos oss? Använd de kontaktuppgifter som finns under de olika frågorna.

Bokning

Svar: Om ni inte redan är kund hos oss, kontaktar du någon av våra kunniga säljare på Försäljning. De hjälper till att skapa ett avtal som passar just ditt företags logistikbehov.


Vi transporterar endast gods åt företag, inte privatkunder.

Svar: Normalt behöver vi din beställning senast kl 09:00 vardagen innan du vill påbörja lastning av ditt gods eller ha din tomvagn levererad.

Svar: När vi registrerar din beställning så kontrollerar vi ledig kapacitet i våra tåg. Är tåget fullbokat, så söker vi efter nästa lediga förbindelse. Är alla tåg fullbokade inom normalt 60 timmar från önskat avgångsdatum, eller om vi inte hinner leverera transporten innan ditt önskade leveransdatum, så bokas inte din transport in. Du får i sådana fall meddelade om detta.

Svar: Du kan beställa transport antingen med önskad avgångstid eller med önskad leveranstid. I bokningen kryssar du för vilket av dessa alternativ du önskar. Det är inte möjligt att välja båda alternativen.

Svar: Om du vill boka om din transport måste du alltid avboka din beställda transport samt bifoga en ny bokning i anslutning till avbokningen. När transporten är inbokad efter ditt nya önskemål får du en ny orderbekräftelse. Avbokning kan göras fram till dess att transporten ska påbörjas.

Tilläggsavgifter som kan uppstå vid sen avbokning Pdf, 221 kB.

Svar: Normalt behöver vi dina frakthandlingar senast 2 timmar innan transportens avgång. Detta för att hinna registrera dem och skicka informationen vidare till vår produktionspersonal.

Svar: Följande aviseringar skickar vi ut - om inget annat avtalats:

  • Preliminär orderbekräftelse: När du beställer din transport långt i förväg så får du en preliminär orderbekräftelse. Aviseringen visar att vi har tagit emot och registrerat din beställning. När din beställning har reserverats i vårt platsbokningssystem (cirka 14-17 dagar innan avgångsdatum), får du en orderbekräftelse.
  • Orderbekräftelse: När din beställning registrerats i vårt platsbokningssystem så får du en orderbekräftelse. Aviseringen innehåller information om det du har beställt, planerad tid när du får tomvagn, när vagnen/vagnarna senast ska vara lastade, avgångstid, ankomsttid till mottagaren, eventuella tillval, mm. En orderbekräftelse innebär att kapaciteten i tåget är bekräftad.
  • Eventuell avbokningsbekräftelse: Om du väljer att avboka din beställning skickar vi en avbokningsbekräftelse till dig. I den finns information om din beställning, vad som avbokats och orsaken till det.
  • Tomvagnsavisering: När vi har tomvagnar i din beställning meddelar vi dig vilken vagnsindivid du får för lastning. I meddelandet visas också om någon vagn skulle saknas i beställningen.
  • Eventuellt avvikelsemeddelande för tomvagnsleverans: Om något oförutsett inträffar som påverkar leveransen av din beställda tomvagn skickar vi ett meddelande till dig. Meddelandet innehåller information om ny ankomsttid, tidigare ankomsttid samt orsak till händelsen.
  • Ankomstavisering: Inför ankomsten av din lastade transport skickar vi slutligen en ankomstavisering till dig. Denna avisering innehåller information om order samt flera uppgifter från fraktsedeln. Ankomstaviseringen talar också om vilken vagnsindivid som ankommer och vid vilken tidpunkt vagnen ska vara lossanmäld till Green Cargo.

Svar: Avtalstecknaren på ditt företag har beslutat vem som ska aviseras. Detta kan variera för olika typer av aviseringar och på vilket sätt dessa personer ska aviseras. Kontakta avtalstecknaren på ditt företag om uppgiften ska ändras. Denne kontaktar i sin tur vår avtalsadministration.

Svar: Du ändra detta genom att kontakta oss. Vi behöver dock ditt företags avtalstecknares skriftliga medgivande för att kunna göra detta.


Notera: Green Cargo har som standard att leverera information till dig via olika aviseringsmeddelanden. Om du väljer att ta bort ett eller flera meddelanden ansvarar inte Green Cargo för att ge dig informationen på annat sätt.

Pågående transport

Svar: Ja, det går bra - i mån av kapacitet och avtalets utformning. Dock tillkommer en avgift för ändrat förfogande. Listan med avgifter hittar du här. Prata med din ordinarie kontaktperson hos Kundservice för ändring.

Svar: Om något händer med din beställda transport skickar vi en avvikelseavisering till dig.


I de fall en större trafikstörning inträffar, där många kunder påverkas, publicerar vi informationen här på vår webbplats. Vid större trafikstörningar kan det också vara svårt för oss att direkt se hur just din transport påverkas samt vilken ny leveranstid den får. När vi har den informationen får du också en avvikelseavisering.


Planerade produktionsändringar såsom storhelgsanpassningar, tidtabellsändringar, mm. kommunicerar vi med ditt företags kontaktperson i god tid innan ändringen genomförs. Information gällande större planerade banarbeten publiceras också här på vår webbplats.

Svar: Det finns möjlighet att få så kallad utökad dispositionstid för lastning och lossning. Prata med din ordinarie kontaktperson på Kundservice om det gäller vid ett enstaka tillfälle. Gäller detta mer regelbundet ska du prata med din säljkontakt.

Lastning, lossning, växling

Svar: Som standard så är det 8 timmars lastnings-/lossningstid mellan kl 07:00 och 17:00. Om det tar längre tid än 8 timmar så utgår en avgift för utökad dispositionstid.

Behöver ni längre tid så kan du prata med sin säljare om utökad dispositionstid. 

Svar: Vänd dig till din ordinarie kontaktperson på Kundservice som kan hjälpa dig med att svara på detta.

Tull- och avfallsfrågor

Svar: Om ni redan är kund hos oss tar du kontakt med er befintliga säljare .

Här får du mer information om tull.

Svar: Om ert företag redan är kund hos oss tar du kontakt med er befintliga säljare.

Här hittar du information om avfallstransporter med Green Cargo.

Reklamation: skada, faktura och övriga klagomål

Svar: Har du frågor, funderingar eller problem med en faktura, vänligen kontakta oss på: avtalsadm@greencargo.com

Kontakta vår avtalsadministration, som kan svara på vad avgiften avser. Detta gör du på mejladress avtalsadm@greencargo.com