Obligatoriska uppgifter vid bokning

 • Avtalsnummer
 • Avsändarens kundnummer och namn, eventuella referenser (enligt avtal)
 • Beställarens kontaktperson: telefon, fax eller e-postadress
 • Beställarens kundnummer och namn, eventuella referenser (enligt avtal)
 • Mottagarens kundnummer och namn, eventuella referenser (enligt avtal)
 • Betalare enligt kundavtalet
 • Avsändningssation
 • Bestämmelsestation
 • Avgångsdatum och tid
 • Antal lastbärare, vagnar eller enheter
 • Vagnslittera eller flitnummer
 • Godsets bruttovikt i kilogram, vid enhetslast enhetens tara- och godsvikt
 • Varunummer (NHM-nummer)
 • För enhetslaster,: Antal enheter och typ/storlek (dvs. container/flak/trailer)
 • Vid forsling i anslutning till järnvägstransport: hämtnings-/lämningsadress
 • För farligt gods: Godsdeklaration (se ??)
 • Eventuella tillval som kan avropas enligt avtalet
 • Särskilda transportinstruktioner (t.ex. specialtransportsnummer)
 • Ytterligare varubeskrivning (t.ex. EWC-kord vid transport av farligt avfall