Frakthandlingar

Vagnar och lok på bangård

I din orderbekräftelse anges när dina frakthandlingar senast ska vara oss tillhanda, normalt senast två timmar innan tågets avgång.

Du kan använda blanketterna nedan eller komplettera den tomvagnsavisering du får från oss, med information om vikt på godset.

Fraktsedelsblanketter och information: