Flitförklaringar

Flit är Green Cargos förkortning för fördelningslittera vilket är grunden för att optimera tomvagnstyrningen till våra kunder. En Flit kan innehålla en eller flera littera, dvs vagnstyper, vilka är utbytbara med varandra. I avtalets pris- och produktbilaga återfinns begreppet Flit då dessa är avtalade. Här följer en förklaring till vilka littera dessa innehåller.

Flit 1: En 4-axlig lådvagn för skrottransporter
Littera: Eaos

Flit 2: En 2-axlig lådvagn för skrottransporter
Littera: Elos

Flit 3: En 4-axlig lådvagn för skrottransporter
Littera: Eanos

Flit 4: En 4-axlig sluten vagn för framför allt papperstransporter
Littera: Himrrs = 2 x Hbbins

Flit 5: En 2-axlig sluten vagn med skiljeväggar för papper/pallat gods
Littera: Hbbillns, Hbillns-v

Flit 6: En 2-axlig sluten vagn för framför allt papperstransporter
Littera: Hbbins, Hbins-v

Flit 7: En 2-axlig sluten vagn med skiljeväggar för papper/pallat gods
Littera: Hbikks-t, Hbikks-tx, Hbillns, Hbillns-x

Flit 8: En 2-axlig sluten vagn för framför allt papperstransporter
Littera: Hbbinss

Flit 9: En 2-axlig sluten vagn för framför allt papperstransporter
Littera: Hbis, Hbins, Hbins-yy

Flit 10: En 2-axlig sluten vagn med huvar för sågade trävaror
Littera: Kbis

Flit 11: En 2-axlig öppen vagn för diverse gods såsom stålprodukter, slipers mm
Littera: Kbps

Flit 12: En 2-axlig containervagn
Littera: Lgns-a

Flit 13: En 2-axlig containervagn
Littera: Lgjns, Lgjs

Flit 14: En 2-axlig containervagn
Littera: Lgjns-w

Flit 15: En 2-axlig containervagn
Littera: Lgjns-wk

Flit 16: En 2-axlig containervagn
Littera: Lgns

Flit 17: En 4-axlig containervagn
Littera: Sgnss, Sgns

Flit 19: En 2-axlig öppen vagn (kommer inom en snar framtid att försvinna)
Littera: Oms-x, Os-x

Flit 20: En 2-axlig öppen vagn med sidolämmar för diverse gods såsom stålprodukter, slipers mm
Littera: Os

Flit 21: En 4-axlig öppen vagn med sidolämmar för diverse längre gods, stål produkter mm
Littera: Res

Flit 22: En 4-axlig öppen vagn för diverse längre gods, stålprodukter mm
Littera: Rs

Flit 23: En 4-axlig öppen vagn för diverse längre gods, stålprodukter mm
Littera: Rs-l

Flit 24: En 4-axlig öppen vagn för container, massaved
Littera: Sgs

Flit 25: En 2-axlig öppen vagn för diverse gods såsom massaved, stålprodukter, sliper mm
Littera: Kbps-x

Flit 26: En 2-axlig öppen vagn för massaved och timmer
Littera: Lnps-a (4-bankars)

Flit 27: En 2-axlig öppen vagn för massaved och timmer
Littera: Lnps (6-bankars)

Flit 28: En 4-axlig öppen vagn för massaved och timmer
Littera: Laaps

Flit 29: En 4-axlig kortkopplad huvvagn (2 axlar per vagnhalva) för lastbilshytter, bilar
Littera: Laaeilprss, Laaeilprs

Flit 30: En 4-axlig vagn för container och trailer
Littera: Sdgms

Flit 31: En 6-axlig vagn för container och trailer (semitrailer)
Littera: Sdggmrs (typ T2000)

Flit 32: En 6-axlig vagn för container och trailer (mega- och semitrailer)
Littera: Sdggmrss (typ Twin)

Flit 33: En 4-axlig vagn med plåthuvar, för coilsrullar
Littera: Shimmns-sh

Flit 34: En 4-axlig vagn med kapellhuv, för coilsrullar
Littera: Shimmns-m

Flit 35: En 4-axlig öppen vagn, för coilsrullar
Littera: Shmms-gu