Lgs-x

Lgs-x är specialvagnar för transporter lastbil/järnväg av 2 st 6 m rullflak.

Lgs-x är specialvagnar för transporter lastbil/järnväg av 2 st 6 m rullflak. Rullflaken skall uppfylla tekniska krav enligt svensk standard (SS-3021).

Landsvägstransport utförs av lastbil som har påbyggd lastväxlarutrustning. Vid lossning från vagnen används lastbilens vinsch och det lastade rullflaket, som vilar på vagnens styrram och rullagrade vändskiva, vrids 45 grader i horisontalplanet. Därefter kopplas lastbilens lastväxlare till rullflakramens lyftbygel, och rullflaket dras över på lastbilen. Överföringen tar bara några minuter. Under järnvägstransport är rullflaken förreglade på vagnen i sid- och längsled.

På vagnen kan lastas två stycken sex meters rullflak med max bruttovikt 13300 kg per flak, totalt 26,6 ton.

Lastschema finns här. Öppnas i nytt fönster.

Eaos vagn

Lgs-x

Littera och typ

Enhet

Lgs-x

Vagnnummer


442 6 237-241, 243-258

Lastytans längd = L

mm

2 x 6210

Lastytans bredd = B

mm

2600, max på landsväg

Längd över buffertar = L1

mm

13860

Egenvikt

kg

13300

Lastytans höjd = H1

mm

1375

Axelavstånd = A

mm

8375

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C


90

18,7

22,7

26,7


S

18,7

22,7