Lastprofiler

Vad betyder lastprofilen?

Lastprofilen anger det utrymme i sid- och höjdled inom vilket vagn och last ska rymmas. På underliggande sidor visas de lastprofiler som gäller för Sverige och några andra länder.

Den svenska lastprofilen medger en största bredd på lasten av 3,40 m. Lastprofilen för t ex Danmark och Tyskland (DSB och DBAG) har största bredden 3,15 m.

I internationell trafik, med undantag för trafik med Norge, kan lastprofilen inte alltid helt nyttjas. Med hänsyn till vagnens gång genom kurvor måste i vissa fall ett fritt utrymme finnas i sidled mellan last och lastprofilens begränsningslinje.

Tangerad eller överskriden lastprofil

Vid lastning av öppna vagnar till eller via Danmark och kontinenten, med föremål som är så stora att de kommer att ligga nära lastprofilen, måste därför ovannämnda fria utrymme (begränsning av lastbredden) observeras.

Fullständiga uppgifter om europeiska lastprofiler för normalspåriga linjer och begränsningar av lastbredden finns hos respektive infrastrukturförvaltare samt i gällande TSD-dokument hos Transportstyrelsen.

Gods som inte ryms inom lastprofilen kan ofta efter undersökning transporteras på särskilda villkor, som anges i ett s k transportvillkor.

För undersökningen av transportmöjligheterna är det för båda parter enklast om man tar konakt med en säljare, och anger alla vikter och dimensioner. En skiss över lasten i skala 1:20 kan och får lämnas på SJ blankett nr 63441 "Uppgift om sändning med lastprofilsöverskridning" till aktuell säljare. Skissen ska ange lastens mått, längd- och tvärsektion samt tyngdpunktsläge. Detta gäller både inrikes och utrikestransporter.

Även om Green Cargos blankett inte används bör lasten i tvärsektion vara ritad i skala 1:20.

Blankett 63441 kan laddas ned här » Pdf, 1 MB.