Danmark + övriga

Denna lastprofil gäller för alla normalspåriga linjer i Danmark samt - med vissa undantag för mått upp till 430 mm ovan räls överkant - i Bulgarien, Grekland, Irak, Serbien, Kroatien, Bosnien, Makedonien, Kosovo, Slovenien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Syrien, Tjeckien, Slovakien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Anm: Av övriga har Railtrack en betydligt smalare profil.

lastprofil-danmark