Godsvagnsmärkning internationell

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

Litterering (bokstavsmärkning)

Sedan gammalt anges vagnstypen genom en littera som helt enkelt betyder bokstavsbeteckning (av latinets litera = bokstav). Förkortas ofta ”litt”.

En vagnslittera består i regel av en versal (stor bokstav) och en eller flera gemena (små bokstäver), varvid versalen anger huvudlittera och de gemena anger underlittera.

Varje bokstav i litteran har en speciell betydelse. Se sid 12.17 - 12.34. Betydelsen av bokstäverna i underlitteran kan variera beroende på under vilken huvudlittera de står.

Litteranummer och vagnsnummer

Varje järnvägsvagn har också ett nummer som är direkt anpassat till ett datasystem. Ett internationellt vagnsnummer består av 12 siffror. Numret anger utbytesbeteckning (t ex om vagnen får användas i internationell trafik), registrerande järnväg, vagntyp och löpande nummer.

Litteranumret är femte t o m åttonde siffran i vagnsnumret - se nedan.

Förklaringarna till följande exempel, som gäller en svensk Gbs-vagn, gör det lättare att förstå och använda vagnsnumren.

21

= Utbytesbeteckning. Vagnen får användas i internationell trafik (RIV = internationella godsvagnsavtalet). Gäller för flertalet svenska vagnar.

74

= Svenskregistrerad vagn. Endast sifferkoden "74" är reserverad för GreenCargos vagnar.

150 4

= Litteranummer, som i siffror ger samma upplysningar om vagnstypen som litteran (bokstavskombinationen) Gbs.

096

= Löpande nummer från 000 - 999.

- 3

= Självkontrollsiffra, som möjliggör kontroll av att hela det 12-siffriga vagnsnumret är rätt inläst i datorn.

Gbs

= Enhetlig internationell littera.