Internationell litterering

Litteror (bokstavsbeteckningar) för godsvagnar.
Definition (begreppsbestämning) av huvudlitteror och underlitteror, enligt normblad UIC 438-2, bilaga 2.

Viktiga anmärkningar

I de följande uppställningarna över de olika vagntyperna
- hänför sig uppgifterna i meter (m) till vagnarnas lastytelängd (lu)
- motsvarar uppgifterna i ton (t) den högsta lastgräns (tu), som är angiven för den aktuella vagnen och som är fastlagd enligt normblad UIC 700.

Underlitteror, som är internationellt gällande för alla huvudlitteror

För alla strömarter
q = Genomgångsledning för elström
qq = Genomgångsledning och apparat för elström

s = godkänd (lämplig) för S-trafik* (100 km/h)
ss = godkänd (lämplig) för SS-trafik* (120 km/h).

* Enligt UIC norm. 432.


Nationella underlitteror t, u, v, w, x, y, z

Betydelsen av nationella underlitteror, beroende på huvudlittera, se "Nationella underlitteror".

huvudlittera-innebörd

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-e

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-f

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-g

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-h

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-i

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-k

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-l

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-o

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-r

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-s

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-t

Green Cargo har cirka 100 olika vagnstyper. För att kunna skilja dem åt måste vagnarna vara typbetecknade.

huvudlittera-u

Specialvagnar

huvudlittera-z

Cisternvagnar