Huvudlittera E

Öppna vagnar (lådvagnar)

Vagnens grundutförande

Standardutförande, sido- och gaveltippbar, med plant golv

med 2 axlar: lu > 7,70 m; 25t < tu < 30t
med 4 axlar: lu > 12 m; 50t < tu < 60t
med 6 axlar eller fler: lu > 12 m; 60t < tu < 75t

Underlittera

a

med 4 axlar


aa

med 6 axlar eller fler


c

med tömningsluckor i vagnsgolvet

*


k

med 2 axlar

tu < 20t


med 4 axlar

tu < 40t


med 6 axlar eller fler

tu < 50t

kk

med 2 axlar

20t

<

tu < 25t


med 4 axlar

40t

<

tu < 50t


med 6 axlar eller fler

50t

<

tu < 60t

l

ej tippbar över sida


m

med 2 axlar

lu < 7,70 m


med 4 axlar eller fler

lu < 12 m

n

med 2 axlar

tu > 30t


med 4 axlar

tu > 60t


med 6 axlar eller fler

tu > 75t

o

ej tippbar över gavel* Detta gäller bara för öppna vagnar med plant golv, som är försedda med en anordning, genom vilken vagnarna kan insättas antingen som godsvagnar i grundutförande med plant golv eller för tyngdkraftstömning av vissa godsslag genom manövrering av tömningsluckorna i golvet.


Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med