Huvudlittera F

Öppna vagnar (lådvagnar)

Vagnens grundutförande

Specialutförande (1 vagnelement)

med 2 axlar

25t < tu < 30t

med 3 axlar

25t < tu < 40t

med 4 axlar

50t < tu < 60t

med 6 axlar eller fler

60t < tu < 75t

alternativt

Ledad godsvagn eller vagnssätt med axlar, med 2 vagnelement 22 m < lu < 27 m

Underlittera

a

med 4 axlar (1 vagnelement)


aa

med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)


b

vagnar med stor rymd och enkelaxlar (rymd > 45 m3)


c

med tyngdkraftslossning, reglerbar, varlfri sida,


högt placerad öppning *

cc

med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfri sida,lågt placerad öppning *


f

lämplig för trafik med Storbritannien


ff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande genom tunnel)


fff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande med tågfärja)


k

med 2 eller 3 axlar (1 vagnelement)

tu < 20t


med 4 axlar (1 vagnelement)

tu < 40t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu < 50t

kk

med 2 eller 3 axlar (1 vagnelement)

20t < tu < 25t


med 4 axlar (1 vagnelement)

40t < tu < 50t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

50t < tu < 60t

l

med tyngdkraftslossning, störtlossning,samtidigt på båda sidor, högt placerad öppning *


ll

med tyngdkraftslossning,störtlossning samtidigt på båda sidor,lågt placerad öppning *


n

med 2 axlar (1 vagnelement)

tu > 30t


med 3 axlar (1 vagnelement)

tu > 40t


med 4 axlar (1 vagnelement)

tu > 60t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu > 75t

o

med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt,högt placerad öppning *


oo

med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt,lågt placerad öppning *


p

med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt,högt placerad öppning *


pp

med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt,lågt placerad öppning *


Tillägg underlittera för ledade godsvagnar/vagnssätt

a

med boggier


e

med 3 vagnelement


ee

med 4 eller fler vagnelement


m

med 2 vagnelement

lu > 27m

mm

med 2 vagnelement

lu < 22m

r

ledad godsvagn


rr

vagnssätt


* Vagnarna, med tyngdkraftslossning av huvudlittera F, är öppna vagnar (utan tak), som inte har plant golv och inte är tippbara över sida eller gavel. Dessa vagnars tömningssätt är bestämt genom en kombination av följande data.


Utförande på tömningsöppningarna:
- I vagnmitt: öppningar ovanför spårmitt.
- Tvåsidiga: öppningar på båda sidor av spåret utanför rälerna.

För dessa vagnar är tömningssättet:
... Båda sidor samtidigt, om det för fullständig tömning av vagnen erfordras manövrering av öppningarna på båda sidor.
... Ena sidan var för sig, om fullständig tömning av vagnen genom manövrering av öppningarna på ena sidan är möjlig.

- Högt placerad: Den undre kanten av tömningsöppningen (utan hänsyn till de rörliga anordningar, som kan förlänga denna tömningsöppning) ligger minst 0,700 m över rälens övre kant och möjliggör användning av bandtransportör för mottagning av godset.
- Lågt placerad: Läget av undre kanten av tömningsöppningen möjliggör inte användning av bandtransportör för mottagning av godset.

Tömningsprestation:
- Störtlossning: Öppningarna kan stängas först efter fullständig tömning.
- Reglerbar tömning: Tömningen kan när som helst regleras eller avbrytas.


Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med