Huvudlittera G

Slutna vagnar

Vagnens grundutförande


Standardutförande med minst 8 ventilationsöppningar

med 2 axlar

9 m < = lu < 12 m;


25t < = tu < = 30t

med 4 axlar

15 m < = lu < 18 m;


50t < = tu < = 60t

med 6 axlar eller fler

15 m < = lu < 18 m;


60t < = tu < = 75t


Underlittera

a

med 4 axlar


aa

med 6 axlar eller fler


b

stor lastvolym:- med 2 axlar

lu > = 12 moch rymd >= 70 m³


- med 4 axlar eller fler

lu > = 18 m

g

för spannmål


h

för färska grönsaker *


k

med 2 axlar

tu < 20t


med 4 axlar

tu < 40t


med 6 axlar eller fler

tu < 50t

kk

med 2 axlar

20t < = tu < 25t


med 4 axlar

40t < = tu < 50t


med 6 axlar eller fler

50t < = tu < 60t

l

med mindre än 8 ventilationsöppnigar


m

med 2 axlar

lu < 9 m


med 4 axlar eller fler

lu < 15 m

n

med 2 axlar

tu > 30t


med 4 axlar

tu > 60t


med 6 axlar eller fler

tu > 75t

o

med 2 axlar

lu < 12 moch rymd >= 70 m³* Begreppet "för färska grönsaker" gäller bara för de godsvagnar som har extra ventilationsöppningar i golvhöjd.


Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med