Huvudlittera H

Slutna vagnar

Vagnens grundutförande

Specialutförande (1 vagnelement)


med 2 axlar

9 m < lu < 12 m;


25t < tu < 28t

med 4 axlar

15 m < lu < 18 m;


50t < tu < 60t

med 6 axlar eller flera

15 m < lu < 18 m;


60t < tu < 75t

Alternativt

Ledad godsvagn eller vagnssätt med axlar, med 2 vagnelement 22 m < lu < 27 m.

Underlittera

a

med 4 axlar (1 vagnelement)


aa

med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)


b

med 2 axlar (1 vagnelement)

12 m

<

lu < 14 moch rymd

>

70 m³ *


med 4 axlar eller fler (1 vagnelement)

18 m

<

lu < 22 m

bb

med 2 axlar (1 vagnelement)

lu

>

14 m


med 4 axlar eller fler (1 vagnelement)

lu

>

22 m

c

med gaveldörrar


cc

med gaveldörrar och inredningför biltransport


d

med bottenluckor


e

med 2 lastplan


ee

med 3 lastplan eller fler


f

lämplig för trafik med Storbritannien *


ff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande genom tunnel)


fff

lämplig för trafik med Storbritannien *(uteslutande med tågfärja)


g

för spannmål


h

för färska grönsaker **


i

med öppningsbara sidoväggar


ii

med förstärkta öppningsbara sidoväggar


k

med 2 axlar (1 vagnelement)

tu < 20t


med 4 axlar (1 vagnelement)

tu < 40t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu < 50t

kk

med 2 axlar (1 vagnelement)

20t

<

tu < 25t


med 4 axlar (1 vagnelement)

40t

<

tu < 50t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

50t

<

tu < 60t

l

med förskjutbara lastavskiljande väggar ***


ll

med förreglingsbara, förskjutbaralastavskiljande väggar ***

m

med 2 axlar (1 vagnelement)

lu < 9 m


med 4 axlar eller fler (1 vagnelement)

lu < 15 m

mm

med 4 axlar eller fler (1 vagnelement)

lu > 18 m

n

med 2 axlar (1 vagnelement)

tu > 28t


med 4 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu > 60t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu > 75t

o

med 2 axlar (1 vagnelement)

lu < 12 moch rymd

>

70 m³

Tillägg underlittera för ledade godsvagnar/vagnssätt

a

med boggier


m

med två vagnelement

lu

>

27 m

mm

med två vagnelement

lu < 22 m

r

ledad vagn


rr

vagnssätt


* 2-axliga vagnar, som har underlittera "f" och "fff" kan ha mindre rymd än 70 m3.


** Begreppet "för färska grönsaker" gäller bara för vagnar, som har extra ventilationsöppningar i golvhöjd.*** I P-vagnar kan de förskjutbara lastavskiljande väggarna tillfälligt demonteras.
Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med