Huvudlittera I

Vagnar med isolering mot kyla eller värme

Vagnens grundutförande

Kylvagnar med termisk isolering klass IN, med luftcirkulation med luftcirkulatorer, med golvtrallar och isbehållare (med 3,5 m³ rymd eller mer) (1 vagnelement)

med 2 axlar

19 m2 < lastyta < 22 m2;


15t < tu < 25t

med 4 axlar

lastyta > 39m2;


30t <tu < 40t

Alternativt

Ledad godsvagn eller vagnssätt med axlar, med 2 vagnelement 22 m < lu < 27 m


Underlittera

a

med 4 axlar (1 vagnelement)


b

stor lastyta - med 2 axlar (1 vagnelement)

22 m2 < lastyta < 27 m2

bb

mycket stor lastyta -

lastyta > 27 m2


med 2 axlar (1 vagnelement)


c

med köttkrokar


d

för fisk


e

med elektrisk ventilation


f

lämplig för trafik medStorbritannien


ff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande genom tunnel)


fff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande med tågfärja)


g

maskinkyld vagn *, **


gg

vagn, kylning medkondenserad gas *


h

med termisk isoleringklass IR


i

vagn, med kylmaskiner iteknisk följevagn

*, **, ****


ii

teknisk följevagn *, ****


k

med 2 axlar (1 vagnelement)

tu < 15t


med 4 axlar (1 vagnelement)

tu < 30t

l

vagn utan isbehållare

*, ***


m

med 2 axlar (1 vagnelement)

lastyta < 19 m

2


med 4 axlar (1 vagnelement)

lastyta < 39 m

2

n

med 2 axlar (1 vagnelement)

tu > 25t


med 4 axlar (1 vagnelement)

tu > 40t

o

med isbehållare, vars rymdär mindre än 3,5 m³ ***


p

utan golvtrallar


Tillägg underlittera ledad godsvagn och vagnssätt

a

med boggier


ee

med fyra eller fler vagnelement


m

med 2 vagnlelement

lu > 27 m

mm

med 2 vagnelement

lu < 22 m

oo

med 3 vagnelement


r

ledad godsvagn


rr

vagnssätt* Underlitteran "l" används inte för vagnar, som har underlitterorna "g", "gg", "i" eller "ii".

** Vagnar som samtidigt har underlitterorna "g" och "i" kan framföras som enstaka kylvagn i tåg eller i ett "kyltåg".

*** Underlitteran "o" används inte för vagnar, som har underlitteran "l".

**** Begreppet "teknisk följevagn" hänför sig samtidigt till maskinvagn, verkstadsvagn (båda med eller utan sovvagn) liksom även till vagn med sovutrymme.

Anm. En kylvagns lastyta bestäms alltid med hänsyn till förekomst av isbehållare.


Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med