Huvudlittera K

2-axliga flakvagnar

Vagnens grundutförande

Standardutförande med fällbara sidolämmar och korta stolpar


lu > = 12 m; 25t < tu < 30t


Underlittera

b


med långa stolpar

g


anordnad för transport av containrar *, **

i


med förskjutbart kapell och fasta gavelväggar ***

j


med stötdämparanordning (stötskydd)

k


tu < 20t

kk


20t <=; tu < 25t

l


utan stolpar

m


9 m <=; lu < 12 m

mm


lu < 9 m

n


tu > 30t

o


med fasta sidor (väggar)

p


utan sidolämmar ***

pp


med borttagbara sidolämmar

* Med undantag för hjulförsedda godsbehållare enligt norm UIC 590.

** Användandet av underlitteran "g" i förbindning med huvudlitteran "K" är bara möjligt för vagnar i standardutförande, som endast har en extra utrustning för transport av containrar. Vagnar, som uteslutande är anordnade för transport av containrar, måste ha huvudlitteran "L".

*** Underlitteran "p" används inte för vagnar, som har underlitteran "i".

Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med