Huvudlittera L

Flakvagnar med enkelaxlar

Vagnens grundutförande

Specialutförande (1 vagnelement)

Alternativt

Ledad godsvagn eller vagnssätt med 2 vagnslement 22 m < lu < 27 m.

Underlittera

b

för pa-behållare(s.k storbehållare) *, **


c

med svängel **


d

med ett lastplan,för transport av bilar **


e

med flera lastplan,för transport av bilar **


f

lämplig för trafik medStorbritannien


ff

Lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande genom tunnel)


fff

Lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande med tågfärja)


g

anordnad för transport av containrar **, ***


h

för transport av liggandeplåtrullar **, ****


hh

för transport av ståendeplåtrullar **, ****


i

med förskjutbart kapell/huv ochfasta gavelväggar **


ii

med förstärkt förskjutbar metallhuv ochfasta gavelväggar **


j

med stötdämparanordning(stötskydd)


k

(1 vagnelement)

tu < 20t

kk

(1 vagnelement)

20t < tu < 25t

l

utan stolpar **


m

(1 vagnelement)

9 m < lu < 12 m

mm

(1 vagnelement)

lu < 9 m

n

(1 vagnelement)

tu > 30t

p

utan sidolämmar **


Tillägg underlittera för ledade godsvagnar/ vagnssätt

a

ledad godsvagn


aa

vagnssätt


m

med 2 vagnelement

18 m < lu < 22 m

mm

med 2 vagnelement

lu < 18 m

o

med 3 vagnelement


oo

med 4 eller fler vagnelement


r

med 2 vagnelement

lu > 27 m

* För hjulförsedda godsbehållare enligt norm UIC 590.

** För godsvagnar, som har underlitterorna "b", "c", "d", "e", "g", "h", "hh" eller "i", kan underlitterorna "l" och "p" frivilligt användas. Därvid måste vagnens litteranummer motsvara vagnens litterabeteckning.

*** Vagnar, som uteslutande används för transport av containrar.

**** Vagnar, som uteslutande används för transport av plåtrullar.

Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med