Huvudlittera O

Kombinerad öppen vagn/flakvagn

Vagnens grundutförande

Standardutförande, med 2 eller 3 axlar med stolpar och fällbara lämmar

med 2 axlar

lu > 12 m; 25t < tu < 30t

med 3 axlar

lu > 12 m; 25t < tu < 40t


Underlittera

a

med 3 axlar


f

lämplig för trafik med Storbritannien


ff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande genom tunnel)


fff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande med tågfärja)


k

tu < 20t


kk

20t

<

tu < 25t


l

utan stolpar


m

9 m

<

lu < 12 m


mm

lu < 9 m


n

med 2 axlar

tu > 30t


med 3 axlar

tu > 40t

Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med