Huvudlittera R

Flakvagnar med boggier

Vagnens grundutförande

Standardutförande, med stolpar och fällbara gavellämmar

18 m < lu < 22 m; 50t < tu < 60t

Underlittera


b

lu > 22 m

e

med fällbara sidolämmar

g

anordnad för transport av containrar *, **

h

för transport av liggande plåtrullar ***

hh

för transport av stående plåtrullar ***

i

med förskjutbart kapell/huv och fasta gavelväggar ****

j

med stötdämparanordning (stötskydd)

k

tu < 40t

kk

40t < tu < 50t

l

utan stolpar

m

15 m < lu < 18 m

mm

lu < 15 m

n

tu > 60t

o

med fasta gavelväggar med höjden < 2 m

oo

med fasta gavelväggar med höjden > 2 m ****

p

utan gavlar ****

pp

med borttagbara sidolämmar

* Med undantag för hjulförsedda godsbehållare enligt norm UIC 590.

** Användandet av underlitteran "g" i förbindning med huvudlitteran "R" är bara möjligt för vagnar i standardutförande, som endast har en extra anordning för transport av containrar. Vagnar som uteslutande är anordnade för transport av containrar måste ha huvudlitteran "S".

*** Användandet av underlitterorna "h" och "hh" i förbindning med huvudlitteran "R" är bara möjligt för vagnar i standardutförande, som endast har en extra utrustning för transport av plåtrullar. Vagnar, som uteslutande är anordnade för transport av plåtrullar, måste ha huvudlitteran "S".

**** Underlitterorna "oo" och/eller "p" används inte på vagnar, som har underlitteran "i".

Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med