Huvudlittera S

Flakvagnar med boggier

Vagnens grundutförande

Specialutförande (1 vagnelement)

med 4 axlar

lu > 18 m;


50t < tu < 60t

med 6 axlar eller fler

lu > 22 m;


60t < tu < 75t

Alternativt

Ledad godsvagn eller vagnssätt med 2 vagnelement 22 m < lu < 27 m.

Underlittera

a

med 6 axlar (två 3-axliga boggier) (1 vagnelement)


aa

med 8 axlar eller fler (1 vagnelement)


b

för pa-behållare (s k storbehållare) *, **


c

med svängel **


d

anordnad för transport av landsvägsfordon,utan övre lastplan **, ****


e

med lastplan, för transport av personbilar **


f

lämplig för trafik med Storbritannien

ff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande genom tunnel)


fff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande med tågfärja)


g

anordnad för transport av containrar meden total längd av < 60 fot (18 m) **, ***, ****


gg

anordnad för transport av containrar meden total längd av > 60 fot (18 m) **, ***, ****


h

för transport av liggande plåtrullar **, *****


hh

för transport av stående plåtrullar **, *****


i

med förskjutbart kapell och fasta gavelväggar **


ii

med förstärkt skjutbar metallhuv och fasta gavelväggar **


j

med stötdämparanordning (stötskydd)


k

med 4 axlar (1 vagnelement)

tu < 40t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu < 50t

kk

med 4 axlar (1 vagnelement)

40t < tu < 50t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

50t < tu < 60t

l

utan stolpar **


m

med 4 axlar (1 vagnelement)

15 m < lu < 18 m


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

18 m < lu < 22 m

mm

med 4 axlar (1 vagnelement)

lu < 15 m


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

lu < 18 m

n

med 4 axlar (1 vagnelement)

tu > 60t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu > 75t

p

utan sidolämmar **


Tillägg underlittera för ledade godsvagnar/vagnssätt

m

med 2 vagnelement

lu > 27 m

mm

med 2 vagnelement

lu < 22 m

o

med 3 vagnelement


oo

med 4 eller fler vagnelement


r

ledad godsvagn


rr

vagnssätt


* För hjulförsedda godsbehållare enligt norm UIC 590.

** För godsvagnar, som har underlitterorna "b", "c", "d", "e", "g", "gg", "h", "hh" eller "i", kan underlitterorna "l" och "p" frivilligt användas. Därvid måste vagnens litteranummer motsvara vagnens litterabeteckning.

*** Vagnar, som uteslutande används för transport av containrar eller som är avsedda för transport av växelflak enligt bestämmelserna i norm UIC 592­4.

**** Vagnar, som kan transportera såväl containrar och växelflak som fordon, erhåller samtidigt underlitteran "g" respektive "gg" och underlitteran "d".

***** Vagnar, som uteslutande är avsedda för transport av plåtrullar.

Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med