Huvudlittera U

Specialvagnar

Vagnens grundutförande

Som inte innefattas i huvudlitterorna F, H, L, S eller Z (1 vagnelement)

med 2 axlar

25t < tu < 30t

med 3 axlar

25t < tu < 40t

med 4 axlar

50t < tu < 60t

med 6 axlar eller fler

60t < tu < 75t

Alternativt

Ledad godsvagn eller vagnssätt med axlar, med 2 vagnelement 22 m < lu < 27 m.

Underlittera

a

med 4 axlar (1 vagnelement)


aa

med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)


c

med tömning under tryck


d

med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig,högt placerad tömningsöppning **


dd

med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig,lågt placerad tömningsöppning **


f

lämplig för trafik med Storbritannien


ff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande genom tunnel)


fff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande med tågfärja)


g

för spannmål


i

anordnad för transport av föremål, som skulleöverskrida lastprofilen, om dessa lastades påstandardvagn (nedsänkt lastyta) *, ***


k

med 2 eller 3 axlar (1 vagnelement)

tu < 20t


med 4 axlar (1 vagnelement)

tu < 40t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu < 50t

kk

med 2 eller 3 axlar (1 vagnelement)

20t

<

tu < 25t


med 4 axlar (1 vagnelement)

40t

<

tu < 50t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

50t

<

tu < 60t

l

med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigttvåsidig, högt placerad tömnings-öppning **


ll

med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigttvåsidig, lågt placerad tömnings-öppning **


n

med 2 axlar (1 vagnelement)

tu > 30t


med 3 axlar (1 vagnelement)

tu > 40t


med 4 axlar (1 vagnelement)

tu > 60t


med 6 axlar eller fler *** (1 vagnelement)

tu > 75t

o

med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt,högt placerad tömningsöppning **


oo

med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt,lågt placerad tömningsöppning **


p

med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt,högt placerad tömningsöppning **


pp

med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt,lågt placerad tömningsöppning **


Tillägg underlittera för ledade godsvagnar/vagnssätt

a

med boggier


e

med 3 vagnelement


ee

med 4 eller fler vagnelement


m

med 2 vagnelement

lu

>

27 m

mm

med 2 vagnelement

lu < 22 m

r

ledad godsvagn


rr

vagnssätt* Särskilt:
- djuplastningsvagnar
- vagnar med djuplastning mellan långbalkarna
- vagnar ständigt utrustade med diagonalbock.

** Vagnar med tyngdkraftslossning med huvudlittera "U" är slutna vagnar vars lastning kan ske genom en eller flera lastöppningar placerade på vagnkorgens överdel och vars totala öppning är mindre än korgens längd. Dessa vagnar har inte plant golv och är inte tippbara varken över sida eller gavel. Dessa vagnars tömningssätt är bestämt genom en kombination av följande data:
Utförande på tömningsöppningarna:

- I vagnmitt: Öppningar ovanför spårmitt.

- Tvåsidiga: Öppningar på båda sidor av spåret utanför rälerna. För dessa vagnar är tömningssättet:

... Båda sidorna samtidigt, om det för fullständig tömning av vagnen erfordras manövrering av öppningarna på båda sidor.

... Ena sidan var för sig, om fullständig tömning av vagnen genom manövrering av öppningarna på den ena sidan är möjlig.

- Högt placerad: Den undre kanten av tömningsöppningen (utan hänsyn till de rörliga anordningar, som kan förlänga denna tömningsöppning) ligger minst 0,700 m över rälens övre kant och möjliggör användning av bandtransportör för mottagning av godset.

- Lågt placerad: Läget av undre kanten av tömningsöppningen möjliggör inte användning av bandtransportör för mottagning av godset.

Tömningsprestation:

- Störtlossning: Öppningarna kan stängas först efter fullständig tömning.
- Reglerbar tömning: Tömningen kan när som helst regleras eller avbrytas.

*** Underlitteran "n" används inte på vagnar, som har underlitteran "i".


Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med