Huvudlittera Z

Cisternvagnar

Vagnens grundutförande

Med cistern av metall, för transport av flytande och gasformiga produkter (1 vagnelement)


med 2 axlar

25t < tu < 30t

med 3 axlar

25t < tu < 40t

med 4 axlar

50t < tu < 60t

med 6 axlar eller fler

60t < tu < 75t

Alternativt

Ledad godsvagn eller vagnssätt med axlar, med 2 vagnelement 22 m < lu < 27 m.

Underlittera

a

med 4 axlar (1 vagnelement)


aa

med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)


c

med tömning under tryck *


e

med uppvärmningsanordning


f

lämplig för trafik med Storbritannien


ff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande genom tunnel)


fff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande med tågfärja)


g

för transport av komprimerade, kondenseradeeller under tryck lösta gaser *


i

med icke-metallisk cistern


j

med stötdämparanordning (stötskydd)


k

med 2 eller 3 axlar (1 vagnelement)

tu < 20t


med 4 axlar (1 vagnelement)

tu < 40t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu < 50t

kk

med 2 eller 3 axlar (1 vagnelement)

20t < tu < 25t


med 4 axlar (1 vagnelement)

40t < tu < 50t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

50t < tu < 60t

n

med 2 axlar (1 vagnelement)

tu > 30t


med 3 axlar (1 vagnelement)

tu > 40t


med 4 axlar (1 vagnelement)

tu > 60t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu > 75t

Tillägg underlittera för ledade godsvagnar/vagnssätt

a

med boggier


m

med 2 vagnelement

lu > 27 m

mm

med 2 vagnelement

lu < 22 m

o

med 3 vagnelement


oo

med 4 eller fler vagnelement


r

ledad godsvagn


rr

vagnssätt* Underlitteran "c" används inte på vagnar, som har underlitteran "g".

Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med