Huvudlitterornas innebörd

Observera att Green Cargo inte har alla dessa vagntyper.

Vagntyper

Lådvagnar - vanlig typ E

--------------------------------------------------------------------------------
Tippbar över gaveln eller åt sidan, med plant golv. 2-axlig: lastytans längd 7,70 m eller mer, lastgräns C 25 t eller mer - med boggier: lastytelängd 12 m eller mer, lastgräns C 50 t eller mer.

Lådvagnar - specialtyp F

--------------------------------------------------------------------------------
2- eller 3-axliga: lastgräns C 25 t eller mer - med boggier: lastgräns C 50 t eller mer.

Slutna vagnar - vanlig typ G

--------------------------------------------------------------------------------
Minst 8 ventilationsluckor. 2-axlig: lastytelängd 9-12 m, lastgräns C 25 t eller mer - med boggier: lastytelängd 15-18 m, lastgräns C 50 t eller mer.

Slutna vagnar - specialtyp H

--------------------------------------------------------------------------------
2-axlig: lastytelängd 9-12 m, lastgräns C 25 t eller mer - med boggier: lastytelängd 15-18 m, lastgräns C 50 t eller mer.

Kylvagnar I

--------------------------------------------------------------------------------
Med termisk isolering klass IN, med luftcirkulation med vindmotor, med golvtrallar och isbehållare (3,5 m3 rymd eller mer), 2-axlig: lastyta 19-22 m2, lastgräns C 15 t eller mer - med boggier: lastyta större än 39 m2, lastgräns C 30 t eller mer.

Flatvagnar, med axlar- vanlig typ K

--------------------------------------------------------------------------------
Med 2 axlar, med fällbara lämmar och korta stolpar, lastytelängd 12 m eller mer, lastgräns C 25 t eller mer.

Flatvagnar, med axlar - specialtyp L

--------------------------------------------------------------------------------
Med 2 axlar: lastytelängd 12 m eller mer, lastgränsC 25 t eller mer. 3-axlig: lastytelängd 22 m eller mer, lastgräns C 25 t eller mer. 4-axlig: lastytelängd 22 m eller mer, lastgräns C 50 t eller mer.

Kombinerade flat- och lådvagnar O

--------------------------------------------------------------------------------
Vanlig typ med 2 axlar, med fällbara lämmar och med stolpar, lastytelängd 12 m eller mer, lastgräns C 25 t eller mer.

Flatvagnar med boggier R

--------------------------------------------------------------------------------
Vanlig typ med stolpar och fällbara lämmar, lastytelängd 18-22 m, lastgräns C 50 t eller mer.

Flatvagnar med boggier S

--------------------------------------------------------------------------------
Specialtyp - 4-axlig: lastytelängd 18 m eller mer, lastgräns C 50 t eller mer - med 6 eller fler axlar: lastytelängd 22 m eller mer, lastgräns C 60 t eller mer

Vagnar med öppningsbart tak T

--------------------------------------------------------------------------------
2-axlig: lastytelängd 9-12 m, lastgräns C 25 t eller mer - med boggier: lastytelängd 15-18 m, lastgräns C 50 t eller mer.

Specialvagnar U

--------------------------------------------------------------------------------
Som inte innefattas i huvudlitterorna F, H, L, S eller Z med 2 eller 3 axlar: lastgräns C 25 t eller mer - med boggier: lastgräns C 50 t eller mer.

Cisternvagnar Z

--------------------------------------------------------------------------------
Med behållare av metall för transport av flytande eller gasformiga ämnen - med 2 eller 3 axlar: lastgräns C 25 t eller mer - med boggier: lastgräns C 50 t eller mer.