Internationell märkning

Antal och slag av lösa vagndelar anges på vagns långsidor.

Exempel:

För 12 lösa stolpar:


A betyder lös vagndel.
1 är numret för stolpe i förteckningen nedan.
12 är stolparnas antal.

Den fullständiga benämningen på den lösa vagndelen kan vara utsatt.

På GreenCargo-vagnar förekommer endast ett fåtal av här angivna beteckningar.

1

Stolpe


2

Löstagbar


sidoläm på flakvagn


3

Löstagbar gavelläm på flakvagn


4

Löstagbar sidoväggslucka


5

Löstagbar stolpe för förstängning av last


6

Kätting


7

Vev till biltransportvagn


8

Presenningsstöd


9

Svängel (med stolpar)


10

Flyttbara lasttrösklar


11

Underlag för mellangolv


12

Bräda till mellangolv


13

Insatsdörr med galler (för frukt, grönsaker o d)


14

Förstängningsläm eller -dörr (för lös spannmål etc)


15

Bur för fjäderfä eller småboskap


16

Sittstång i vagn för fjäderfä


17

Fodertråg


18

Ställning för fodertråg


19

Förstängningsbom eller skiljerem i hästvagn


20

Skiljeläm eller löstagbar skyddsdyna i hästvagn


21

Löstagbar bänk i hästvagn


22

Grimma i hästvagn


23

Fällstol i hästvagn


24

Stångkoppel


25

Golvtrall (av stål, bräder eller ribbor)


26

Isbehållare


27

Förstängningsvägg för isbehållare


28

Ställning för isbehållare


29

Bock eller krokstång för upphängning av kött


30

Löstagbar tvärbalk för djuplastningsvagn


31

Löstagbar balk för djuplastning


32

Förankringsbalk

För specialvagnar

33

Löst golvstycke

För specialvagnar

34

Syrebehållare


35

Förstängningsklots


36

Förstängningsstång med eller utan klotsar

För flakvagnar avsedda för transport av bilar

37

Förtöjningsrem

För flakvagnar avsedda för transport av bilar

38

Liten balk för flyttbar lastbrygga

För flakvagnar avsedda för transport av bilar

39

Löstagbar lastsadel för svängelvagn (för ångpannor o d)


40

Reservhalvkoppling för värme


41

Brandsläckare


42

Förstängningsklots för motorfordon

För flakvagnar, avsedda för transport av bilar

43

Uppkörningsramp, överfart

För flakvagnar, avsedda för transport av bilar

44

Räckdel (rak)


45

Räckdel (böjd)


46

Bromsspindel


47

Metallvagga för plåtrullar


48

Täckskiva för märkning


49

Lastram för specialgods