Nationella underlittor

Enligt norm UIC 438-2 finns följande nationella underlitteror: t, u, v, w, x, y, z.

 

Huvudlittera

Nationell
underlittera

Betecknar för GC-vagnar

E

t

Med trägolv

F

t

Stor konstruktionsprofil

G, H, I

t

Lastavskiljande väggar

U

t

Lastar mindre än 80t

S

t

Fasta tappar för 3 st 6m container


F, H, T

u

Stor konstruktionsprofil (A). Får ej lämna Sverige

G

u

Genomgångsledning för el, max 1.500 v och 16 2/3 Hz

U

u

Lastar max 102t


I, H

v

Stor volym

T

v

Med elvärme

U

v

För lastning av smalspårigt materiel


L

w

Medglidande lastram

U

w

Axelavstånd 10 m

O

w

Förlängd och ombyggd Gs eller Oms. Rörstolpar


I

w

Ombyggd Ibps till Ibblps


F

x

Stor konstruktionsprofil

K

x

Med ExTe-stolpar

U

x

10 axlar

S

x

Anordning för djuplastning genom borttagning av golv


U

y

12 axlar


U

z

18 axlar