Märkningens placering

Denna bild visar hur märkningen är placerad på de vanligaste vagnarna. Märkningen finns på vagnens båda sidor, placerad diagonalt.

lastprofil-danmark