Självkontrollsiffra

Självkontrollsiffran kan bestämmas på följande sätt:

Utgå från vagnens totala nummer, t ex en Kbps-vagn

21-74-335 3 998

Vagnnumret multipliceras från höger räknat med 2 - 1 - 2 - 1 osv.

Man räknar ut summan av produkterna, varvid ett 2-siffrigt tal ska betraktas som två ensiffriga tal. Man använder sista siffran i denna summa och skillnaden mellan 10 och denna siffra är den sökta självkontrollsiffran.

Om sista siffran i summan är 0 är självkontroll- siffran också 0.

Exempel:


2

1

-

7

4

-

3

3

5

3

9

9

8

x

2

1


2

1


2

1

2

1

2

1

2

4

1


14

4


6

3

10

3

18

9

16Multiplicera de under varandra stående siffrorna.

Addera produkterna:
4 +1 +1+ 4 + 4 +6 +3+1+0 +3 +1+ 8 + 9 +1 + 6 = 52