Övriga vagnar

Vagnar för specifika ändamål

lagrs-tåg

Vagnar som i första hand är avsedda för transport av husmoduler, byggbodar, containers och växelflak.

sgs-tåg

Olika specialvagnar för t.ex långa laster, containers, massaved, coils och stålämnen.

Lådvagnar

Vagnar med fasta väggar avsedda för massgods såsom skrot och långgods.

Flakvagnar

Vagnar för transport av blandat gods, t.ex. timmer och sågade trävaror.

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning
0743-28 19 05
forsaljning@greencargo.com

 

För frågor gällande tekniska frågor om godsvagnar:

Benny Nilsson 010-455 49 54
benny.nilsson@greencargo.com

 

För frågor gällande tekniska frågor om lastbärare:

Kenneth Lundell 010-455 54 45
kenneth.lundell@greencargo.com