Övriga vagnar

Vagnar för specifika ändamål

lagrs-tåg

Vagnar som i första hand är avsedda för transport av husmoduler, byggbodar, containers och växelflak.

sgs-tåg

Olika specialvagnar för t.ex långa laster, containers, massaved, coils och stålämnen.

Lådvagnar

Vagnar med fasta väggar avsedda för massgods såsom skrot och långgods.

Flakvagnar

Vagnar för transport av blandat gods, t.ex. timmer och sågade trävaror.

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning

0743-28 19 05
forsaljning@greencargo.com

För tekniska frågor om våra godsvagnar och lastbärare, kontakta:

Bjarke Raaby

0743-28 19 05
bjarke.raaby@greencargo.com