Flakvagnar

 • KBPS-X

  Kbps-x har tio stolpar av höghållfast stål på varje långsida. Vagnen är även försedd med 6 st fasta nedbindningsanordnin...
 • Os, alla typer

  Os-vagnarna är utrustade med 18 st inåt och utåt nedfällbara sidoplåtlämmar, 9 st per långsida.
  Finns ett antal olika va...
 • RS, RES, RS-I

  Rs, Res, Rs-l är vagnar med en varierande golvyta mellan 53,6-56 m2.
 • SMNPS

  Smnps är utrustad med åtta stycken fällbara och två stycken löstagbara stolpar per sida. Uppfällbara lastunderlägg av st...
 • SNPS

  Snps är utrustad med fällbara och löstagbara stolpar per sida. Vagnen är utrustad med 11 stycken uppfällbara lastunderlä...

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning

0743-28 19 05
forsaljning@greencargo.com

För tekniska frågor om våra godsvagnar och lastbärare, kontakta:

Bjarke Raaby

0743-28 19 05
bjarke.raaby@greencargo.com