KBPS-X

Kbps-x har tio stolpar av höghållfast stål på varje långsida. Vagnen är även försedd med 6 st fasta nedbindningsanordningar för säkring av lasten. I inrikestrafik är vagnen godkänd för 22,5 t axellast vilket innebär en bruttolast på 33 ton.

Flitkategori: 25

Kbps-x

Littera och typ

Enhet

Kbps-x

Vagnnummer


342 2 000 - 370

Lastytans bredd = B

mm

2800

Stolphöjd över lastyta

mm

2070

Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900

Längd över buffertar = L1

mm

13860

Lastlängd = L

mm

12600

Egenvikt

kg

12000

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1250

Axelavstånd = A

mm

9000

Max hjullast på golv

kg

5000

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C


S

20,0

24,0

28,0

Lastgräns (ton)

GC

D


S

33,0

Tillåten koncentrerad belastning

meter

 __ton

^^ ton

a-a

2,0

16,0

20,0

b-b

5,0

19,0

25,0

c-c

8,0

29,0

33,0

d-d

9,0

30,0

33,0

e-e

12,0

33,0

15,0