Os, alla typer

Os-vagnarna är utrustade med 18 st inåt och utåt nedfällbara sidoplåtlämmar, 9 st per långsida.
Finns ett antal olika variationer av denna vagntyp.

Os, Os-x typ 64, 65, 68, 72, 661, 662, 663, 711, 731, och 751: Vagnarna är utrustade med 18 st inåt och utåt nedfällbara sidoplåtlämmar, 9 st per långsida. Lämmarna är 1450 mm långa. Vagnarna är även utrustade med tio stolpar av pressad plåt (UIC-stolpar) per långsida samt två stolpar av I-profil och två fällbara hörnstolpar på vardera gaveln.

Vagnar inom nummerserien 370 2 000 - 370 2 399 har fyra fastspänningsanordningar för last. Vagnar med nummer 370 2 400 - 370 3 999 samt 370 6 110 - 370 6 255 har sex fastspänningsanordningar placerade enligt ritning vid vagnbeteckningarna.

Flitkategori: 20

Os-x: Vagnarna är utrustade med kortare stolpar med samma höjd som sidolämmarna. Dessa vagnar är i första hand avsedda för transport av skrot.

Flitkategori: 19

Os, Os-x alt. 1

Littera och typ

Enhet

Os, Os-x alt. 1

Vagnnummer 1


370 0 000 - 419

Vagnnummer 2


370 6 100 - 109

Lastytans längd = L

mm

12620

Lastytans bredd = B

mm

2866

Gavellämmarnas höjd = H3

mm

1120

Längd över buffertar = L1

mm

13860

Golvyta

m2

36

Rymd med råge till gavlarnas höjd

m3

38,5

Egenvikt

kg

12500

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1259

Axelavstånd = A

mm

8000

Max hjullast på golv

kg

5000

Sidolämmarnas höjd = H2

mm

800

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C


S

19,5

23,5

27,5

Tillåten koncentrerad belastning


meter

___ton


a-a

2,0

18,0


b-b

5,0

22,0


c-c

8,0

27,5

Os, Os-x alt. 2

Littera och typ

Enhet

Os, Os-x alt. 2

Vagnnummer 1


370 6 000 - 049

Lastytans längd = L

mm

12620

Lastytans bredd = B

mm

2866

Gavellämmarnas höjd = H3

mm

1120

Längd över buffertar = L1

mm

13860

Golvyta

m2

36

Rymd med råge till gavlarnas höjd

m3

38,5

Egenvikt

kg

12800

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1259

Axelavstånd = A

mm

8000

Max hjullast på golv

kg

5000

Sidolämmarnas höjd = H2

mm

800

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C


S

19,0

23,0

27,0

Tillåten koncentrerad belastning


meter

___ton


a-a

2,0

18,0


b-b

5,0

22,0


c-c

8,0

27,0

Os, Os-x alt. 3

Littera och typ

Enhet

Os, Os-x alt. 3

Vagnnummer 1


370 2 420 - 3 999

Vagnnummer 2


370 7 000 - 8 611

Lastytans längd = L

mm

12620

Lastytans bredd = B

mm

2866

Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900

Längd över buffertar = L1

mm

13860

Golvyta

m2

36

Rymd med råge till gavlarnas höjd

m3

38,5

Egenvikt

kg

13400

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1269

Axelavstånd = A

mm

9000

Max hjullast på golv

kg

5000

Sidolämmarnas höjd = H2

mm

800

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C


S

18,5

22,5

26,5

Tillåten koncentrerad belastning


meter

___ton


a-a

2,0

16,0


b-b

5,0

19,0


c-c

8,0

23,0

Os, Os-x alt. 4

Littera och typ

Enhet

Os, Os-x alt. 4

Vagnnummer 1


370 6 110 - 239

Lastytans längd = L

mm

12620

Lastytans bredd = B

mm

2866

Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900

Längd över buffertar = L1

mm

13860

Golvyta

m2

36

Rymd med råge till gavlarnas höjd

m3

38,5

Egenvikt

kg

13700

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1269

Axelavstånd = A

mm

9000

Max hjullast på golv

kg

5000

Sidolämmarnas höjd = H2

mm

800

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C


S

18,0

22,0

26,0

Tillåten koncentrerad belastning


meter

___ton


a-a

2,0

16,0


b-b

5,0

19,0


c-c

8,0

23,0