RS, RES, RS-I

Rs, Res, Rs-l är vagnar med en varierande golvyta mellan 53,6-56 m2.

Rs 681, 691:
Skillnaden mellan dessa båda typer är endast egenvikt och lastgränser. Vagnarna är utrustade med tolv stolpar av pressad plåt på vardera långsidan, fyra fällbara hörnstolpar samt två stolpar vid vardera gaveln (längd 2044 mm). Vagnarna har tretton lastförstängningskrokar på vardera långsidan (brottbelastning 50 kN). Vissa vagnar av Rs typ 691 har 1,0 t större egenvikt än övriga, varför lastgränserna för dessa vagnar reduceras med 1,0 t.

Vagnarna har fällbara gavellämmar.
Flitkategori: 22

Res är försedd med gavel och sidolämmar. Vagnnummer 393 6 000 - 393 6 024 har 0,5t större egenvikt än övriga varför lastgränsen för dessa vagnar är reducerad med 0,5t. Stolpar och lastförstängningskrokar överensstämmer helt med utrustningen för Rs 681, 691.
Flitkategori: 21

Rs-l har tretton rörstolpar på varje långsida och sex stolpar av rörprofil på varje gavel.
Flitkategori: 23

Rs 681

Littera och typ

Enhet

Rs 681

Vagnnummer


390 0 200 - 249

Lastytans längd = L

mm

19500

Lastytans bredd = B

mm

2750

Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900

Längd över buffertar = L1

mm

20740

Golvyta

m2

53,6

Egenvikt

kg

23400

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1268

Axelavstånd i boggi = A

mm

1800

Max hjullast på golv 200x350 mm

kg

5000

Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

15700

Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C

**


S

40,5

48,5

56,5


Tillåten koncentrerad belastning

meter

 __ton

^^ ton

a-a

2,0

32,0

33,0

b-b

5,0

35,0

38,0

c-c

9,0

36,0

44,0

d-d

15,0

44,0

56,5

Rs 691

Littera och typ

Enhet

Rs 691

Vagnnummer


390 0 250 - 1 317

Lastytans längd = L

mm

19500

Lastytans bredd = B

mm

2750

Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900

Längd över buffertar = L1

mm

20740

Golvyta

m2

53,6

Egenvikt

kg

22500

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1268

Axelavstånd i boggi = A

mm

1800

Max hjullast på golv 200x350 mm

kg

5000

Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

15700

Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C

**


S

41,5

49,5

57,5


Tillåten koncentrerad belastning

meter

 __ton

^^ ton

a-a

2,0

32,0

33,0

b-b

5,0

35,0

38,0

c-c

9,0

36,0

44,0

d-d

15,0

44,0

57,5 (56,5)

Res

Littera och typ

Enhet

Res

Vagnnummer


393 6 000 - 119

Lastytans längd = L

mm

19500

Lastytans bredd = B

mm

2750

Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900

Längd över buffertar = L1

mm

20740

Golvyta

m2

53,6

Egenvikt

kg

25500

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1268

Axelavstånd i boggi = A

mm

1800

Max hjullast på golv 200x350 mm

kg

5000

Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

15700

Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

Sidolämmarnas höjd

mm

800

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C

**


S

38,5

46,5

54,5


Tillåten koncentrerad belastning

meter

 __ton

^^ ton

a-a

2,0

32,0

33,0

b-b

5,0

35,0

38,0

c-c

9,0

36,0

44,0

d-d

15,0

44,0

54,5

Rs-l

Littera och typ

Enhet

Rs-l

Vagnnummer


390 0 001 - 085

Vagnnummer 2


390 0 090 - 198

Lastytans längd = L

mm

20000

Lastytans bredd = B

mm

2800

Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900

Längd över buffertar = L1

mm

21240

Golvyta

m2

56,0

Egenvikt

kg

23500

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1290

Axelavstånd i boggi = A

mm

2000

Max hjullast på golv 200x350 mm

kg

5000

Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

14200

Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C


90

40,5

48,5

56,5


S

40,5

48,5

Tillåten koncentrerad

belastning

meter

 __ton

^^ ton

a-a

2,0

22,0

25,0

b-b

5,0

30,0

25,0

c-c

9,0

33,0

26,0

d-d

16,0

46,0

56,5