Laagrs-w

Laagrs-w är en specialvagn i första hand avsedd för transport av husmoduler, byggbodar, container och växelflak. Består av två stycken 2-axliga vagnelement, totalt 34 m lång.

Laagrs-w är en specialvagn i första hand avsedd för transport av husmoduler, byggbodar, container och växelflak.

Vagnen är en kortkopplad enhet bestående av två stycken 2-axliga vagnelement. Den är totalt 34 m lång. Vardera vagndel är utrustad med 8 stycken lasttrösklar som har variabel bredd mellan 3020 och 4150 mm. De på lasttrösklarna monterade yttre stolparna är föskjutbara och vändbara och kan vikas undan för annan typ av last. Med hjälp av på vagnen medföljande svänglar, som möjliggör lastning över kortkoppeländarna, kan t ex tre stycken husmoduler transporteras samtidigt.

Eaos vagn

Laagrs-w

Littera och typ

Enhet

Laagrs-w

Vagnnummer


437 7 000-009

Lastytans längd = L

mm

2 x 15500

Lastytans bredd = B 1

mm

2490 (långbalkar)

Lastytans bredd = B2

mm

3020 - 4150 (lasttrösklar)

Lastytans höjd = H1

mm

960

Underredets höjd = H

mm

880

Längd över buffertar = L1

mm

33880

Axelavstånd = A

mm

2 x 10000

Egenvikt

kg

2 x 13000

Största tillåtna hastighet

km/h

100

Min kurvradie, dragna koppel

m

90

Min kurvradie, lösa koppel

m

60

RIV


Nej

Lastgräns

ton

2 x 14,5