Eanos

Främst avsedd för transport av massgods, t.ex. skrot, kol, krossglas, långgods. Lastvolym: drygt 83 m3

Eanos är avsedd för transport av massgods, t.ex. skrot, kol, krossglas, långgods etc. Vagnen har fasta sido- och gavelväggar av plåt och är utrustad med två dörrar på vardera långsidan. Den har fästringar för nät eller presenning. Golvet är försett med plåtbeläggning.

Eaos vagn

Eanos

Littera och typ

Enhet

Eanos

Vagnnummer


537 5 000 - 049

Lastytans längd = L

mm

14492

Lastytans bredd = B

mm

2720

Sidoväggshöjd = H3

mm

2100

Längd över buffertar = L1

mm

15740

Lastyta

m2

39,4

Egenvikt

kg

24500

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1235

Lastvolym

m3

82,4

Total vagnhöjd = H5

mm

3335

Boggiavstånd = A

mm

10700

RIV


Ja

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


S

39,5

47,5

57,5

65,5


120

0