Sgmns-u

Sgmns-u är avsedd för transport av massgods, t.ex. skrot, kol, krossglas, långgods etc. Vagnen har två plåtbehållare á 8 meter, vilka är utrustade med varsin dörr.

Sgmns-u är avsedd för transport av massgods, t.ex. skrot, kol, krossglas, långgods etc. Vagnen har två plåtbehållare á 8 meter, vilka är utrustade med varsin dörr.

Behållarna skall alltid stå kvar på vagnen vid lastning och lossning. De får endast lyftas av vid UH-åtgärder, och då tomma samt med borttagna säkringar mot vagnsramen. De har även fästringar för nät eller presenning.

Sgmns-u

Littera och typ

Enhet

Sgmns-u

Vagnnummer


455 1 200 - 217

Lastytans längd

mm

2 x 7980

Lastytans bredd

mm

2910

Sidoväggshöjd

mm

2130

Längd över buffertar

mm

17640

Lastyta

m2

2 x 23,2

Egenvikt

kg

27300 inkl behållare, 19300 utan

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1435 inkl behållare, 1295 utan

Lastvolym

m3

2 x 49,5

Total vagnhöjd

mm

3565

Boggiavstånd

mm

12600

Axelavstånd i boggi

mm

1800

Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C

D

E


S

36,7

44,7

52,7

62,790

72,7


120

0

Tillåten koncentrerad belastning

meter

 __ton

a-a

6

29,7

b-b

16

72,7